ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Hepatomegalinin Nadir Bir Nedeni; İnfantil Hepatik Hemanjiom Endotelyoma
(JAREM 2016; 6: 191-193)
DOI: 10.5152/jarem.2015.793
Akut İnfantil Hemorajik Ödem Kliniğinin Seyri: İki Olgu Sunumu
(JAREM 2019; 9: 111-114)
DOI: 10.5152/jarem.2019.2074
Dirençli Epilepsili Hastalarda İlk Nöbet Tipi ve Nöbet Çeşitliliğinin Değerlendirilmesi
(JAREM ; : -)
DOI: 10.5152/jarem.2018.2441
Malnütrisyonla Başvuran Burkitt Lösemi
(JAREM 2016; 6: 53-55)
DOI: 10.5152/jarem.2015.751
Korozif Madde İçimi Sonrası Özefagus Striktür Gelişimi Olgu Sunumu
(JAREM 2016; 6: 59-61)
DOI: 10.5152/jarem.2015.767
Çölyak Hastalığının Nadir Bir Bulgusu: İnvajinasyon
(JAREM 2018; 8: 56-58)
DOI: 10.5152/jarem.2018.1347
Çocuklarda Akut Batının Nadir Bir Nedeni: Segmental Omentum Torsiyonuna Bağlı Omental İnfarktüs
(JAREM 2017; 7: 161-162)
DOI: 10.5152/jarem.2017.1275
Derleme
Çömelme Pozisyonunda Yürüyen Beyin Felçli Hastalarda Kalça ve Dizdeki Fleksiyon Kontraktürlerinin Değerlendirilmesi
(JAREM 2012; 2: 33-37)
DOI: 10.5152/jarem.2012.11
Yenidoğandan Ergenliğe: Gastroözofageal Reflü
(JAREM 2016; 6: 67-73)
DOI: 10.5152/jarem.2015.799
Özgün Araştırma
Yaşlı Obez Hastalardaki Kaynamayan Osteopenik Humerus Şaft Kırıklarında Nonvaskülarize Fibula Grefti Pratik Bir Çözüm Olabilir
(JAREM 2011; 1: 15-17)
DOI: 10.5152/jarem.2011.05
Onüç Aylık Çocukta Osteoid Osteomanın Jamshidi ile Eksizyonu: Olgu Sunumu
(JAREM 2011; 1: 28-31)
DOI: 10.5152/jarem.2011.09
Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Olan 0-12 Yaş arası Çocuk Hastalarda Yanık Yara Enfeksiyonunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
(JAREM 2012; 2: 32-35)
DOI: 10.5152/jarem.2012.14
Obez Hastaların Tedavisinde İntragastrik Balonun Etkinliği: Retrospektif Klinik Çalışma
(JAREM 2013; 3: 97-99)
DOI: 10.5152/jarem.2013.412
Çocuklarda Üst ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Antibiyotik Direnci
(JAREM 2013; 3: 103-107)
DOI: 10.5152/jarem.2013.1590
Obezitede Tiroid Fonksiyonları
(JAREM 2014; 4: 74-76)
DOI: 10.5152/jarem.2014.466
Nötropenik Sepsisli Çocuk Hastalarda Terapötik Plazma Değişimi: Tek Merkez Deneyimi
(JAREM 2018; 8: 59-62)
DOI: 10.5152/jarem.2017.1576
Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Ameliyatının Maliyetini Etkileyen Parametrelerin Değerlendirilmesi
(JAREM 2018; 8: 96-100)
DOI: 10.5152/jarem.2018.1966
Bir Yanık Merkezindeki Çocuk Hastalarda Gelişen Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Değerlendirilmesi
(JAREM 2019; 9: 50-54)
DOI: : 10.5152/jarem.2019.2727
Mental Motor Retarde Çocuklarda Hepatit A ve B Sıklığı
(JAREM 2018; 8: 125-128)
DOI: 10.5152/jarem.2018.1696
İstanbul Bağcılar Bölgesinde Çocukluk Çağında Obeziteyi Etkileyen Risk Faktörleri ve Obezitenin Sonuçları
(JAREM 2017; 7: 45-50)
DOI: 10.5152/jarem.2016.1037
Bingöl İlinde Çocuk Yaş Gruplarında Hepatit A Seroprevalansı
(JAREM 2018; 8: 15-18)
DOI: 10.5152/Jarem.2018.1348
Polikliniğe Başvuran Çocuklarda Nütrisyon Durumunun Değerlendirilmesi
(JAREM ; : -)
DOI: 10.5152/jarem.2018.2588
Nötropenik sepsisli çocuk hastalarda terapötik plazma değişimi: Tek merkez deneyimi
(JAREM ; : -)
DOI: 10.5152/jarem.2017.1576
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019