ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Supraklaviküler Tüberküloz Lenfadenopatisi ile Eş Zamanlı Olarak Aksillada Metastatik Lenfadenopati Saptanan Primer Meme Karsinomu
(JAREM 2018; 8: 46-49)
DOI: 10.5152/jarem.2018.1200
Çocuklarda Akut Batının Nadir Bir Nedeni: Segmental Omentum Torsiyonuna Bağlı Omental İnfarktüs
(JAREM 2017; 7: 161-162)
DOI: 10.5152/jarem.2017.1275
Büyük Safen Ven Aplazisi
(JAREM 2016; 6: 62-64)
DOI: 10.5152/jarem.2015.782
Derleme
Antenatal Hidronefroz
(JAREM 2013; 3: 60-65)
DOI: 10.5152/jarem.2013.16
Özgün Araştırma
Hipertansif Metabolik Sendromlu Hastalarda Karotis İntima-Media Kalınlığı ve Proteinüri İlişkisi
(JAREM 2014; 4: 115-120)
DOI: 10.5152/jarem.2014.572
Epiforası Olan Olgularda Lakrimal Sintigrafi ve Dakriyosistografinin Yeri
(JAREM 2012; 2: 68-70)
DOI: 10.5152/jarem.2012.17
Antenatal Hidronefrozda Piyeloplasti ile Beraber Pelvik Redüksiyon Yapılması Postoperatif USG ve Nükleer İncelemelerin Sonuçlarını Etkiliyor mu?
(JAREM 2012; 2: 71-76)
DOI: 10.5152/jarem.2012.18
Renal Kolikli Hastalarda Bilgisayarlı Tomografi ile Ultrasonagrafi Bulgularının Karşılaştırılması
(JAREM 2013; 3: 31-35)
DOI: 10.5152/jarem.2013.10
Operasyon Öncesi Paratiroid Adenomlarının Yerini Saptamada Ultrason ve Tc-99m MIBI sintigrafisi ve SPECT/CT İncelemenin Tanısal Değeri
(JAREM 2019; 9: 115-120)
DOI: 10.5152/jarem.2019.2719
İnfertil Hastalarda Uterusun Değerlendirilmesinde Salin İnfüzyon Sonohisterografisi’nin Yeri
(JAREM ; : 102-106)
DOI: 10.5152/jarem.2015.721
Solid Meme Lezyonlarının Karakterizasyonunda Ultrason Elastografinin Tanısal Değeri
(JAREM 2017; 7: 74-81)
DOI: 10.5152/jarem.2017.1246
Prostat Biyopsisi Sonrası Görülen Erektil Disfonksiyon ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
(JAREM 2018; 8: 167-170)
DOI: 10.5152/jarem.2018.2066
Prostat Biopsisi Sonrası Görülen Erektil Disfonksiyon ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
(JAREM ; : -)
DOI: 10.5152/jarem.2018.2066
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019