ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Epstein Kriterlerine Uygun Hastaların Radikal Retropubik Prostatektomi Sonrası Onkolojik Sonuçları
(JAREM 2015; 5: 6-9)
DOI: 10.5152/jarem.2015.626
Cerrahi Stresin Serum Prostat Spesifik Antijen Düzeyine Etkisi
(JAREM 2015; 5: 22-24)
DOI: 10.5152/jarem.2014.533
Ejakülasyon Sıklığının Serum Prostat Spesifik Antijen Düzeyine Etkisi
(JAREM 2015; 5: 56-59)
DOI: 10.5152/jarem.2015.685
Prostat Adenokarsinomunda Caveolin-1 ve PSA'nın Karşılaştırılması
(JAREM 2019; 9: 121-124)
DOI: 10.5152/jarem.2019.2300
Radikal Sistoprostatektomi Yapılan Hastalarda Rastlantısal Prostat Kanseri Sıklığı ve Özellikleri
(JAREM 2016; 6: 15-18)
DOI: 10.5152/jarem.2016.802
Robotik Radikal Prostatektomi Sonrası Kontinansı Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Analizi
(JAREM 2017; 7: 21-25)
DOI: 10.5152/jarem.2017.1178
Erkeklerde Alt Üriner Sistem Semptomları ile C-reaktif Protein Arasında İlişki Var mı? Kesitsel Bir Çalışma
(JAREM 2016; 6: 105-109)
DOI: 10.5152/jarem.2016.1007
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019