ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Anahtar Kelime İndex
ağrısız gros hematüri 109
alt solunum yolu enfeksiyonu 72
Başparmak 63
C-reaktif protein 72
çocuk 59
gebelik 79
hava yolu obstrüksiyonu 116
hematom 121
ilaç satışları 101
ilaç takip sistemi 101
Kalp yetmezliği 67
kırık 63
Kişisel ilaç ödemesi 101
laparoskopik sleeve gastrektomi 96
Ludwig anjini 116
maliyet analizi 96
mesane tümörü 109
metakarp 63
Metastatik mide kanseri 83
metastaz 112
nazal dorsum 121
neck abscess 116
nötrofil-lenfosit oranı 67
Nötropenik sepsis 59
Obezite 96
ortalama trombosit hacmi 67
otogreft 91
periton metastazı 83
perkütan 63
piterjium 91
Plazmasitoid ürotelyal karsinom 112
Primer lokalize mesane amiloidozu 109
prognoz 83
Prokalsitonin 72
Rinoplasti 121
terapötik plazma değişimi 59
tespit 63
Titanyum-trombositten zengin fibrin 91
trombosit-lenfosit oranı 67
tubal reanastomoz 79
Tubal sterilizasyon 79
üreter 112
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019