ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Metastatik Mide Karsinomlu Hastalarda Periton Metastazı Varlığının Prognostik Etkisi
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
JAREM 2018; 8: 83-90
DOI: 10.5152/jarem.2017.1763
Anahtar Kelimeler: Metastatik mide kanseri, periton metastazı, prognoz
Özet

Amaç: Metastatik mide karsinomlu hastalarda periton metastazı varlığının prognozla ilişkisini göstermeyi amaçladık.


Yöntemler
: Ocak 2005 - Ağustos 2014 tarihleri arasında metastatik mide adenokarsinomu tanısı alan 87 hasta retrospektif olarak tarandı. Periton metastazı varlığının genel sağ kalım ve progresyonsuz sağ kalım ile ilişkisi incelendi. Periton metastazı varlığının diğer klinikopatolojik özelliklerle korelasyonu araştırıldı.


Bulgular
: Tek değişkenli analizde ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) performans durumu 0-1 olan (p=0,04), histopatolojik olarak müsinöz komponent içermeyen (p=0,043) ve periton metastazı olmayan hastaların (p=0,026) genel sağ kalımı istatistiksel olarak anlamlı daha iyiydi. Çok değişkenli analizde, periton metastazı olan hastalar (HR,1,681; %95CI, 1,032-2,739; p=0,037) daha kötü genel sağ kalıma sahipti. Progresyonsuz sağ kalım, ECOG performans durumu ≥2 olan hastalarda hem tek değişkenli (8,1 ay - 5,5 ay, p=0,001) hem de çok değişkenli (HR, 2,228; %95CI, 1,397-3,553; p=0,001) analizde anlamlı olarak daha kötüydü.


Sonuç
: Periton metastatik mide karsinomlu hastalar, periton metastazı olmayan hastalarla kıyaslandığında, istatistiksel olarak anlamlı daha kötü genel sağ kalım süresine sahiptir. 


Cite this article as
: Demirci NS. Prognostic Effect of Peritoneal Metastasis in Patients with Metastatic Gastric Carcinoma. JAREM 2018; 8(2): 83-90. DOI: 10.5152/jarem.2017.1763

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019