ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Ameliyatının Maliyetini Etkileyen Parametrelerin Değerlendirilmesi
1 Clinic of General Surgery, University of Health Sciences Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
JAREM 2018; 8: 96-100
DOI: 10.5152/jarem.2018.1966
Anahtar Kelimeler: Obezite, laparoskopik sleeve gastrektomi, maliyet analizi
Özet

Amaç: Laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG), etkili sonuçlar veren kolay ve güvenli bir cerrahi prosedürdür. LSG ameliyatının maliyeti kullanılan tıbbi malzemelerin yanı sıra pek çok parametreden etkilenebilmektedir. Bu çalışmada, bu işlemin maliyetini etkileyen faktörleri ve hastanelerde maliyet etkin bir yöntem olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır.


Yöntemler
: Bir kamu hastanesinde 2016 yılında yapılan LSG operasyonları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, vücut kitle indeksi, hastanede kalış süresi, postoperatif yoğun bakım ünitesinde izlem gereksinimi ve komplikasyon varlığı parametreleri belirlendi. Buna ek olarak, LSG prosedürü sırasında oluşan tüm maliyetler ve sosyal sigorta kurumuna faturalama tutarları belirlendi. Maliyet ve faturalandırılmış  tutarı 80 persentilin üstünde kalan hastalar “artmış maliyet” ve “artmış fatura tutarı” şeklinde gruplandı. Seksen persentilin altındaki hastalar da “normal maliyet” ve “normal fatura tutarı”  şeklinde gruplandı. Artmış ve normal gruplar arasında yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, hastanede kalış süresi, yoğun bakımda izlem gereksinimi ve komplikasyon varlığı karşılaştırıldı.


Bulgular
: Çalışmaya toplam 121 hasta (10 erkek, 111 kadın) dahil edildi. Yaş ortalaması 38,7 bulundu. Ortalama vücut kitle indeksi 47,6 idi. Normal maliyet grubunda 95, artmış maliyet grubunda 26, normal fatura tutarı grubunda 96 ve artmış fatura tutarı grubunda da 25 hasta yer aldı. Komplikasyon gelişen 7 hastanın tamamının artmış fatura tutarı grubunda ve 6’sının da artmış maliyet grubunda yer aldığı saptandı (p=0,001). Artmış fatura tutarı grubunda ve artmış maliyet grubunda hastanede kalış süresi sırasıyla 14,3±19,7 ve 14,4±19,7 gün saptandı (p=0,001). Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi ve yoğun bakım ihtiyacı açısından gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05).


Sonuç
: Laparoskopik sleeve gastrektomi sonrası komplikasyon gelişimi ve buna bağlı artan yatış süresi işlemin maliyetini artırmaktadır. Hastaya ait değişkenlerle maliyet artışının ilişkisi saptanmamıştır. Bu sebeple maliyet artışını etkileyen faktörler öngörülemeyen durumlar olarak düşünülmelidir. 


Cite this article as
: Şişik A. Evaluation of the Parameters that Affect the Cost of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy. JAREM 2018; 8(2): 96-100. DOI: 10.5152/jarem.2018.1966

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019