ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Postpartum Dönemde Gelişen Derin Ven Trombozu Vakası
1 Clinic of Internal Medicine, Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Medical Oncology, Samsun 19 Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey  
3 Department of Internal Medicine, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey  
JAREM 2015; 5: 28-30
DOI: 10.5152/jarem.2015.568
Anahtar Kelimeler: Derin ventrombozu, gebelik, Faktör V Leiden mutasyonu, aktive protein C rezistansı
Özet

Gebelikle gelişen tromboembolinin temel nedeninin hiperkoagülobilite olduğu bilinmektedir. Bu durumun düşük tehdidi ve doğumda annenin kanama riskini azaltmaya yönelik olarak geliştiği düşünülmektedir. Kadınlarda tromboemboli riski gebelik ve postpartum dönemde gebe olmayanlara göre 4-5 kat artmaktadır. Derin ven trombozu risk faktörleri arasında önceki tromboz öyküsü, edinsel ya da kalıtsal trombofili, anne yaşının 35’in üstünde olması, gebelik ve doğuma bağlı komplikasyonlar sayılabilir. Bu makalede 25 yaşında, postpartum 4. haftada derin ventrombozu tanısı alan bir olgu sunulmuştur. Etiyolojiye yönelik yapılan tetkiklerinde heterozigot Faktör V Leiden mutasyonu ve heterozigot aktive protein C rezistansı saptandı. Gebelik gibi tromboembolik olaya eğilim oluşturan edinsel bir risk faktörü olmasına rağmen özellikle genç hastalarda kalıtsal risk faktörlerinin mutlaka araştırılması gerektiğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019