ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Hepatomegalinin Nadir Bir Nedeni; İnfantil Hepatik Hemanjiom Endotelyoma
1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
3 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Onkoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
JAREM 2016; 6: 191-193
DOI: 10.5152/jarem.2015.793
Anahtar Kelimeler: İnfantil hemanjioendotelyoma, karaciğer, çocukluk çağı
Özet

İnfantil hepatik hemanjioendotelyoma, karaciğerde bebeklik döneminde en sık rastlanan, endotel hücrelerinden köken alan benin vasküler bir neoplazidir. Kızlarda erkeklerden daha fazla görülmektedir. İnfantil hemanjioendotelyoma genellikle selimdir, kendiliğinde 1 yaşına kadar küçülebilir. Klinik olarak çoğunlukla asemptomatik olmakla birlikte hepatomegali, abdominal kitle, sarılık ve bulantı kusma rastlanan klinik bulgulardır. Bu çalışmada, karın şişliği yakınması ile getirilip non invazif yöntemler sonucunda nadir görülen infantil hepatik hemanjioendotelyoma tanısı konulan 1,5 aylık erkek olgu sunulmak istendi.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019