ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
1 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye  
JAREM ; : -

Özet

Amaç: Stress ve stress komponenti belirgin mikst inkontinansın cerrahi tedavisinde etkin bir yöntem olan tension-free vajinal tape (TVT)’ in başarısızlığını etkileyen risk faktörlerini belirlemek.


Gereç ve yöntemler
: Hastanemizde 2012-2016 yılları arasında stress ve mikst inkontinans nedeniyle TVT operasyonu yapılmış ve takipten çıkmayan 195 hasta dahil edildi. Postoperatif ayakta ıkınmakla idrar kaçırması düzelen ve düzelmeyen hastalar yaş, parite, vücut kitle indeksi (VKİ), menapozal durum, inkontinans tipi, valsalva ile idrar kaçırma basıncı (VLPP) ve ameliyattan sonra geçen süre açısından karşılaştırıldı.


Bulgular
: Preoperatif ayakta ıkınmayla idrar kaçıran 195 hastanın postoperatif dönemde %24.6’sında idrar kaçırma devam etmiştir. TVT sonrası kontinant olan grup ile başarısız olan grup arasında yaş, VKİ, takip süresi, menopoz durumu açısından anlamlı fark saptanmazken, mikst tip idrar kaçırma ve düşük VLPP değerleri (VLPP ≤ 60 cmH2O) TVT sonrası başarısızlık için bağımsız risk faktörleri olarak saptanmışlardır.( p <0,05)


Sonuç
: Preoperatif intrensek sfinkter yetmezliği (VLPP ≤ 60 cmH2O) ve mikst inkontinans, TVT ameliyatı sonrası başarısızlığı artıran faktörlerdir.


Cite this article as
: Akça A, Cenk C. Identifying the risk factors for the failure of the Tension-free Vaginal Tape (TVT). JAREM 2018; DOI: 10.5152/jarem.2018.1899

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019