ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Primer Lokalize Mesane Amiloidozunun Radyolojik Bulguları
1 Department of Radiology, Altınbaş University School of Medicine Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Radiology, University of Health Sciences Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Clinic of Pathology, Acıbadem Maslak Hospital, İstanbul, Turkey  
4 Clinic of Radiology, Bahçelievler State Hospital, İstanbul, Turkey  
JAREM 2018; 8: 109-111
DOI: 10.5152/jarem.2018.999
Anahtar Kelimeler: Primer lokalize mesane amiloidozu, ağrısız gros hematüri, mesane tümörü
Özet

Primer lokalize mesane amiloidozu literatürde sadece 200 vakanın bildirilmiş olduğu oldukça nadir bir hastalıktır. Fakat benzer klinik, görüntüleme ve sistoskopi bulgularına sahip olmasından dolayı kolaylıkla malignite ile karıştırılabileceği için oldukça önemlidir. Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin en sık 5. ve 6. dekatlarda görülür. Klasik prezantasyonu ağrısız gros hematüri ve iritatif alt üriner sistem semptomlarıdır. Tanı için histopatolojik inceleme şarttır. Tedavisi transüretral rezeksiyondur. Rekürrens sıklığı nedeni ile hastanın yakın takibi gereklidir. Biz burada ağrısız gros hematüri ve hafif dizüri ile prezente olan primer lokalize mesane amiloidoz vakamızı radyolojik bulguları ile sunuyoruz.


Cite this article as
: Atça AÖ, Yılmaz E, Sönmez D, Erok B, Yılmaz A. Radiologic Findings of Primary Localized Amyloidosis of Urinary Bladder. JAREM 2018; 8(2): 109-11. DOI: 10.5152/jarem.2018.999

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019