ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Nadir Görülen Bir Patoloji
1 Clinic of Neurosurgery, Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Pathology, Inönü University School of Medicine, Malatya, Turkey  
3 Department of Neurosurgery, Inönü University School of Medicine, Malatya, Turkey  
JAREM 2018; 8: 138-146
DOI: 10.5152/jarem.2018.1951
Anahtar Kelimeler: İntramedüller tümör, spinal cord, spinal cord metastazı, spinal kord cerrahisi
Özet

Amaç: Bu çalışma intramedüller spinal kord metastazı olan (ISCM) hastalardan edindiğimiz tecrübe ile ilgilidir ve bizim amacımız bu hastaları klinik özelliği, tedavisi ve doğal seyirinin literatürdeki hastalarla birlikte değerlendirmektir.


Yöntemler
: Beyin ve sinir cerrahisi kliniğine Ekim 2011-Aralık 2016 tarihleri arasında başvuran ve ameliyat edilen beş ISCM hastası seçildi. Bu hastalarla ilişkili bilgiler elde edildi.


Bulgular
: Üç hastanın akciğer kanseri, bir hastanın meme kanseri ve bir hastanın renal cell kanseri olduğu saptandı. Başvuru bulguları ağrı, idrar inkontinansı ve/veya güçsüzlüktü. Üç hastada tümör torasik seviyede, bir hastada servikal seviyede ve bir hastada torakolomber bileşke düzeyindeydi. Akciğer kanseri olan hastalardan birinde öncesinde intrakranyal metastazektomi operasyonu mevcuttu. Daha önce başka bir sağlık merkezinde opere edilen hastada patoloji sonucu anaplastic ependimoma olarak raporlanmıştı. Fakat nüks tümör eksizyonu operasyonu sonrası primer tanının meme kanseri metastazı olduğu saptandı.


Sonuç
: ISCM tanısı zordur ve tedavisi genellikle yetersizdir. ISCM için net bir tedavi modeli bulunmamakla beraber, uygun cerrahi morbidite ve mortaliteyi olumlu etkiler. ISCM yönetiminde doğru hastaya doğru tedaviyi planlamak en önemli adımdır.


Cite this article as
: Akyuva Y, Karadağ N, Önal Ç. A Rarely Seen Pathology ''Intramedullary Spinal Metastasis''; Clinical Series of Five Patients in a Single Institution. JAREM 2018; 8(3): 138-46.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019