ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Sigara İçmenin Foliküler Fazdaki Kadınlarda Serum Nesfatin-1 Değerleri Üzerindeki Etkisi: Bir Pilot Çalışma
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, Türkiye  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2018.2659
Anahtar Kelimeler: Nesfatin-1, sigara içmek, foliküler, nikotin, over rezervi
Özet

 

Amaç: NEFA/nukleobindin2 (NUKB2)’den kaynaklanan nesfatin-1, hipotalamusta melanokortin yoluyla yemek alımını baskılayan ve over gelişiminde görev alan bir hormondur.  Bu çalışmada sigara içmenin, erken foliküler fazdaki kadınlarda serum nesfatin-1 değerleri üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçladık.

 

Yöntem: Bu çalışmaya sigara içen (n=11) ve sigara içmeyen (n=21) olmak üzere 32 kadın dahil edildi. Erken foliküler fazda alınan kan örneklerinden nesfatin-1, açlık kan şekeri, LDL(low density lipoprotein), HDL(high density lipoprotein), total kolesterol, trigliserid, FSH(Folikül stimülan hormon), LH (luteinizan hormon), AMH(anti-Müllerian hormon) ve estradiol seviyeleri ölçüldü ve karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Katılımcıların %34,3’ü (n=11) sigara içen ve nikotin bağımlılığı seviyesi Fagerström Nikotin Bağımlılık Ölçeği’ne göre >7 olanlar olup, %65,6‘sı (n=21) sigara içmeyen kadınlardı. Serum nesfatin-1 seviyeleri sigara içenlerde(81±0,1 pg/ml) sigara içmeyenlere göre(125±0,1 pg/ml) anlamlı olarak düşük bulundu(p=0,007). Bu iki grup arasında açlık kan şekeri, LDL, HDL, total kolesterol, trigliserid, FSH, LH, AMH ve estradiol seviyeleri açısından anlamlı fark saptanmadı.

 

Sonuç: Sigara içen kadınlarda sigara içmeyen kadınlara göre erken foliküler fazda ölçülen serum nesfatin-1 değerleri anlamlı olarak düşük bulunmuştur(p=0,007).

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019