ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Olgu Sunumu
Tip-2 Diyabetik Bir Olguda Sitagliptin/Metformin İlişkili Kutanöz Lökositoklastik Vaskülit
1 Department of Rheumatology, Adnan Menderes University School of Medicine, Aydın, Turkey  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2019.2019
Anahtar Kelimeler: Sitagliptin/metformin, kutanöz lökositoklastik vaskülit, tip 2 diabetes mellitus
Özet

Küçük damar vaskülitleri, arteriol, kapiller ve venüllerin tutulumu ile karakterizedir. Küçük damar vaskülitlerinin en yaygın bulgusu palpabl purpura olup, ürtiker, peteşi, eritem, vezikül ve püstül de görülebilir. Maligniteler, bağ dokusu hastalıkları, enfeksiyonlar ve penisilin, sülfonamidler, allopurinol, antitiroid gibi ilaçlarla ilişkili olabilir, ancak genellikle idiopatiktir. İlaç ilişkili vaskülit genellikle ilacın başlanmasından 7-21 gün sonra görülmektedir. Hem metformin hem de sitagliptin tip 2 diyabet tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu ilaçlara karşı cilt reaksiyonları nadirendir. Biz burada, tip 2 diabetes mellitus tanılı 70 yaşında bir kadın hastada gelişen metformin/sitagliptin ilişkili kutanöz lökositoklastik vasküliti sunmayı amaçladık.

 

 

Cite this article as: Sargın G, Köse R, Şentürk T. Sitagliptin/Metformin Related Cutaneous Leukocytoclastic Vasculitis in a Patient with Type-2 Diabetes Mellitus. JAREM 2019; DOI: 10.5152/jarem.2019.2019

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019