ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Yoğun Bakımdaki Yaşlı Hastalarda Vitamin D Önemli Midir?
1 Department of Anesthesiology and Reanimation, Giresun University Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Training and Research Hospital, Giresun, Turkey  
2 Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2019.2865
Anahtar Kelimeler: Vitamin D, yoğun bakım ünitesi, yaşlı hasta
Özet

 

Amaç: Vitamin D’nin kardiyak, renal ve endokrin hastalıklardaki etkileri yoğun bakım ünitelerinde morbitide ve mortalite ile yakından ilişkilidir. Vitamin D seviyesinin 20 ng mL-1 altında olması ciddi yetersizlik olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada 75 yaş üstündeki orta ve ileri yaşlı yoğun bakım hastalarının D vitamini seviyeleri arasında farklılık ve her iki grupta yaş ile D vitamin düzeyleri arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı.

 

Yöntemler: Bu çalışma retrospektif, girişimsel olmayan, ilaç dışı, gözlemsel bir klinik çalışma olarak tasarlanmıştır. Yoğun bakım ünitesine giriş sırasındaki yaş, cinsiyet, D vitamini, APACHE II ve SOFA skorları kaydedildi.

 

Bulgular: Hastaların 60’ı kadın, 31’i erkekti. Ortalama yaş 77,7 ±13,8 idi. Doksanbir hastanın 29’u 75 yaş altı; 62’si 75 yaş ve üzerindeydi. Tüm hastalar incelendiğinde D vitamini ortalama değeri 13,7510 ng mL-1 bulundu.75 yaş üstü hasta grubunda Apache II Skoru ortalaması, 75 yaş altı hasta grubundan anlamlı olarak yüksekti (p=0,024). Yetmişbeş yaş ve üstü grubunda; yaş ile D vitamini düzeyleri arasında anlamlı negatif ilişki vardı (p=0,042).

 

Sonuç: Yetmişbeş yaş ve üstü grubunda; yaş ile D vitamini düzeyleri arasında anlamlı negatif ilişki vardı (p=0,042).

 

 

Cite this article as: Kurnaz MM, Kesici S, Aygen Türkmen Ü.  Is Vitamin D Important for Elderly Patients in Intensive Care? JAREM 2019; DOI: 10.5152/jarem.2019.2865.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019