Journal of Academic Research in Medicine

Baş Editör
Ömer N. Develioğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-6725-1013

Editörler
Mine Adaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-3008-6581

Makbule Cavidan Arar
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-1952-427X

Ali Ayyıldız
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-3724-2516

Okcan Basat
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Okan Demiray
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-6920-7585

Tiraje Celkan
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-7287-1276

Erdinç Civelek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-3988-4064

Nevriye Gönüllü
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-4289-1975

Seda Geylani Güleç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Mustafa Hasbahçeci
Medical Park Fatih Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-5468-5338

Mine Kucur
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-6579-1996

Veli Mihmanlı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-8701-8462

İsmail Mihmanlı
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-9716-6220

Ufuk Özkaya
Memorial Bahçelievler Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Nilda Turgut
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000 0001 9549 1196

Sema Uçak Basat
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Serdal Uğurlu
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Ebru Yılmaz Yalçınkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
[email protected]

Ulviye Yiğit
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-0176-1509

Ayşegül Batıoğlu Karaaltın
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-8620-4375

Uluslararası Yayın Kurulu
Gökhan Tolga Adaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Fisun Akdeniz
Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, İzmir, Türkiye
[email protected]

İbrahim Özkan Akıncı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Esen K. Akpek
Johns Hopkins Üniversitesi, Wilmer Göz Enstitüsü, Baltimore, ABD
[email protected]

Ali Akyüz
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

A. Cemal Aygıt
Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

M. Derya Balbay
Koç Üniversitesi Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye 
[email protected]

M.B. Can Balcı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Hakan Bingöl
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Aksaray, Türkiye 
[email protected]

Canan Aykut Bingöl
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Günseli Bozdoğan
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Murat Bozkurt
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
[email protected]

Dursun Buğra
Özel Amerikan Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Turkey
[email protected]

Berk Burgu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
[email protected]

Arif Atahan Çağatay
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Enfeksiyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

İlyas Çapoğlu
Erzincan Üniversitesi Rektörü, Erzincan, Türkiye

Fehmi Çelebi
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
[email protected]

İsmail Çepni
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Ferda Çiftçi
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

M. Onur Demirkol
Koç Üniversitesi, Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Ali İhsan Dokucu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Hayati Durmaz
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Ela Erdem
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Vedat Erentuğ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Oktay Ergene
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
[email protected]

Ramon Franco
Massachusetts Göz ve Kulak Hastanesi, Laringoloji Kliniği, Boston, ABD
[email protected]

Cankon Germiyanoğlu
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
[email protected]

Abdülaziz Gül
Elazığ Özel Hayat Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Elazığ, Türkiye
[email protected]

H. Canan Hasanoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
[email protected]

Hakan İlaslan
Radyoloji Bölümü, Cleveland Klinik, OH, ABD
[email protected]

Ferruh Kemal İşman
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul, Türkiye 
[email protected]

Serdar Kabataş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Tunaya Kalkan
İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Tolga Kapusuz
Maimonides Tıp Merkezi, Anesteziyoloji ve Ağrı Tedavisi Bölümü, Brooklyn, NY, ABD 
[email protected]

Ayhan Kılıç
Acıbadem Taksim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Reyhan Diz Küçükkaya
Florence Nightingale Hastanesi, Hematoloji ve İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected] 

Metin Küçükkaya
Florence Nightingale Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Mehmet Külekçi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Asiye Nuhoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Barış Nuhoğlu
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected] 

Ayşe Emel Önal
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
[email protected]

Perihan Ergin Özcan
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Türker Özkan
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, El Cerrahisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Savaş Öztürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye 
[email protected]

Cengiz Pata
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

H. Soner Tatlıdede
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected] 

Aylin Tekeş
Johns Hopkins Üniversitesi, Pediyatrik Radyoloji Kliniği, Baltimore, ABD
[email protected]

Serdar Tekgül
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Cerrahisi Ünitesi, Ankara, Türkiye
[email protected] 

Ralph P. Tufano
Johns Hopkins Üniversitesi, Otolarengoloji-Baş ve Boyun Cerrahisi, Baltimore, ABD
[email protected]

Uğur Türe
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected] 

Sinan Uslu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonataloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Nafiye Urgancı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Pediyatrik Gastroenteroloji Ünitesi, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Yıldız Yıldırmak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Eğitim Görevlisi, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Orhan Yılmaz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara,Türkiye
[email protected]

Ayşe Ayça Vitrinel
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Birol Özkan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Gürsel Soybir
Memorial Etiler Tıp Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Yayıncı
İbrahim KARA

Yayın Yönetmeni 
Ali ŞAHİN

Editöryel Geliştirme 
Gizem KAYAN

Mali ve İdari İşler 
Zeynep YAKIŞIRER ÜREN

Yayın Yönetmeni Yardımcısı
Gökhan ÇİMEN

Yayın Koordinatörleri 
Betül ÇİMEN
Özlem ÇAKMAK
Okan AYDOĞAN
İrem DELİÇAY
Arzu YILDIRIM

Proje Koordinatörleri 
Sinem KOZ
Doğan ORUÇ

Grafik Departmanı 
Ünal ÖZER
Deniz DURAN
Beyzanur KARABULUT

 

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3