Olgu Sunumu

Memenin Dev Juvenil Fibroadenomu: İki Olguda Klinik Manifestasyon

10.4274/jarem.galenos.2020.3729

  • Mehmet Tolga Kafadar
  • Mehmet Ali Kırşan
  • Suat Çal
  • Mehmet Hanifi Okur
  • Sadullah Girgin

Gönderim Tarihi: 03.09.2020 Kabul Tarihi: 19.11.2020 J Acad Res Med 2020;10(3):303-305

Dev fibroadenomlar puberte döneminde, memede genellikle tek taraflı hızlı büyüme ile karşımıza çıkan iyi huylu kitlelerdir. Geniş alana yayılıp konjesyona ve meme derisinde ülserasyonlara sebep olabilirler. Kesin tanıları meme biyopsisi ile konur. Tedavi seçenekleri, kitlenin büyüklüğüne göre, basit eksizyondan subkütan mastektomiye kadar değişkenlik gösterebilmektedir. Bu yazıda, memede dev fibroadenom nedeni ile tedavi edilen 13 ve 14 yaşında bayan iki olgu sunuldu. Oldukça nadir görülen olgulara, meme derisi korunarak total kitle eksizyonu uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Meme, juvenil dev fibroadenom, cerrahi

Tam Metin (İngilizce)