Editörler Kurulu

Baş Editör
Ömer N. Develioğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
odevelioglu@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0001-6725-1013

Editörler
Mine Adaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
mineadas@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0003-3008-6581

Ali Ayyıldız
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
urology52@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-3724-2516

Okcan Basat
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
okcanbasat@gmail.com

Okan Demiray
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
drokandemiray@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-6920-7585

Tiraje Celkan
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
tirajecelkan@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0001-7287-1276

Erdinç Civelek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
civsurgeon@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0002-3988-4064

Nevriye Gönüllü
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
nevriegonullu@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0003-4289-1975

Seda Geylani Güleç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
sedagulec73@yahoo.com

Mustafa Hasbahçeci
Medical Park Fatih Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye
hasbahceci@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0002-5468-5338

Mine Kucur
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
mkucur@hotmail.com
ORCID ID: 0000-0002-6579-1996

Veli Mihmanlı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
velimihmanli@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0001-8701-8462

İsmail Mihmanlı
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
mihmanli@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0002-9716-6220

Ufuk Özkaya
Memorial Bahçelievler Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
ufukozkaya2004@yahoo.com

Sema Uçak Basat
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
semaucak@hotmail.com

Serdal Uğurlu
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
serdalugurlu@gmail.com

Ebru Yılmaz Yalçınkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
ebru_yilmaz@hotmail.com

Ulviye Yiğit
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ulviyeyigit@hotmail.com
ORCID ID: 0000-0003-0176-1509

Ayşegül Batıoğlu Karaaltın
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
batioglu@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0002-8620-4375

Uluslararası Yayın Kurulu
Gökhan Tolga Adaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
gokhantolgaadas@gmail.com

Fisun Akdeniz
Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, İzmir, Türkiye
fisunakdeniz@yahoo.com

İbrahim Özkan Akıncı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ozkan.akinci@istanbul.edu.tr

Esen K. Akpek
Johns Hopkins Üniversitesi, Wilmer Göz Enstitüsü, Baltimore, ABD
esakpek@jhmi.edu

Ali Akyüz
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
aliakyuz@internationalhospital.com.tr

A. Cemal Aygıt
Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
cemalaygit@yahoo.com

M. Derya Balbay
Koç Üniversitesi Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye 
mderyabalbay@yahoo.com

M.B. Can Balcı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
drbalci@yahoo.com

Hakan Bingöl
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Aksaray, Türkiye 
hbingol@gmail.com

Canan Aykut Bingöl
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
caykutbingol@yeditepe.edu.tr

Günseli Bozdoğan
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
gunselibozdogan@yahoo.com

Murat Bozkurt
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
jindrmb@yahoo.com

Dursun Buğra
Özel Amerikan Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Turkey
dursunbugra@yahoo.com

Berk Burgu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
berkburgu@gmail.com

Arif Atahan Çağatay
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Enfeksiyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
acagatay@istanbul.edu.tr

İlyas Çapoğlu
Erzincan Üniversitesi Rektörü, Erzincan, Türkiye

Fehmi Çelebi
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
fcelebi@sakarya.edu.tr

İsmail Çepni
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ismailcepni@gmail.com

Ferda Çiftçi
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
fciftci@yeditepe.edu.tr

M. Onur Demirkol
Koç Üniversitesi, Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Kliniği, İstanbul, Türkiye
onurdemirkol@hotmail.com

Ali İhsan Dokucu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Hayati Durmaz
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
hdurmaz@istanbul.edu.tr

Ela Erdem
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
elaerdem@yahoo.com

Vedat Erentuğ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
drvedat2002@yahoo.com

Oktay Ergene
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
oktay.ergene@deu.edu.tr

Ramon Franco
Massachusetts Göz ve Kulak Hastanesi, Laringoloji Kliniği, Boston, ABD
ramon_franco@meei.harvard.edu

Cankon Germiyanoğlu
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
cgermiyanoglu@yahoo.com

Abdülaziz Gül
Elazığ Özel Hayat Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Elazığ, Türkiye
abdulaziz.gur@elazighayathastanesi.com

H. Canan Hasanoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
hchasanoglu@ybu.edu.tr

Hakan İlaslan
Radyoloji Bölümü, Cleveland Klinik, OH, ABD
ILASLAH@ccf.org

Ferruh Kemal İşman
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul, Türkiye 
ferruhisman@yahoo.com

Serdar Kabataş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
kabatasserdar@hotmail.com

Tunaya Kalkan
İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye
tunaya@istanbul.edu.tr

Tolga Kapusuz
Maimonides Tıp Merkezi, Anesteziyoloji ve Ağrı Tedavisi Bölümü, Brooklyn, NY, ABD 
kapusuztolga@gmail.com

Ayhan Kılıç
Acıbadem Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
kilicayhan@yahoo.com

Reyhan Diz Küçükkaya
Florence Nightingale Hastanesi, Hematoloji ve İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
rkucukkaya@hotmail.com

Metin Küçükkaya
Florence Nightingale Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
mkucukkaya@yahoo.com

Mehmet Külekçi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
kulekcim@yahoo.com

Asiye Nuhoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
asiye.nuhoglu@gmail.com

Barış Nuhoğlu
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
drbnuhoglu@gmail.com

Ayşe Emel Önal
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
onale@istanbul.edu.tr

Perihan Ergin Özcan
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
persude@gmail.com

Türker Özkan
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, El Cerrahisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
turker.ozkan@istanbul.edu.tr

Savaş Öztürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye 
savasozturkdr@yahoo.com

Cengiz Pata
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
cengiz.pata@yahoo.com

H. Soner Tatlıdede
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
sonertat@yahoo.com

Aylin Tekeş
Johns Hopkins Üniversitesi, Pediyatrik Radyoloji Kliniği, Baltimore, ABD
atekes1@jhmi.edu

Serdar Tekgül
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Cerrahisi Ünitesi, Ankara, Türkiye
serdartekgul@gmail.com

Ralph P. Tufano
Johns Hopkins Üniversitesi, Otolarengoloji-Baş ve Boyun Cerrahisi, Baltimore, ABD
rtufano@jhmi.edu

Uğur Türe
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
uture@yeditepe.edu.tr

Sinan Uslu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonataloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
sinanuslumd@hotmail.com

Nafiye Urgancı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Pediyatrik Gastroenteroloji Ünitesi, İstanbul, Türkiye
nafiyeurganci@yahoo.com

Yıldız Yıldırmak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Eğitim Görevlisi, İstanbul, Türkiye
zeynepyildiz.yildirmak@sbu.edu.tr

Orhan Yılmaz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara,Türkiye
orhan@kbb-bbc.org

Ayşe Ayça Vitrinel
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul, Türkiye
ayca@aycavitrinel.com

Birol Özkan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
drbirolozkan@hotmail.com

Gürsel Soybir
Memorial Etiler Tıp Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
gurselr@yahoo.com

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form