En Çok İndirilenler

You can see all popular articles
Adölesan İdiyopatik Skolyoz Hastalarında İntraspinal Patoloji Sıklığı
 • Serdar Demiröz
 • Şevki Erdem
J Acad Res Med 2020; 10: 6-9 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2402
Operasyon Öncesi Paratiroid Adenomlarının Yerini Saptamada Ultrason ve Tc-99m MIBI sintigrafisi ve SPECT/CT İncelemenin Tanısal Değeri
 • Bülent Çolakoğlu
 • Deniz Alış
J Acad Res Med 2019; 9: 115-120 DOI: 10.5152/jarem.2019.2719
Çapalı Dikişlerin Tendon Onarımında Konvansiyonel Dikişlere Üstünlüğü Yok: Deneysel Çalışma
 • Halil Can Gemalmaz
J Acad Res Med 2020; 10: 1-5 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2728
Sistemik Dapson ile Tedavi Edilen Bir Nodüler Kistik Akne Olgusu
 • Munise Daye
 • Selami Aykut Temiz
J Acad Res Med 2020; 10: 103-105 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2444
Tip 1 Diyabet Hastalarının Bağırsak Mikrobiyotasında Lactobacillus Casei ve Lactobacillus Acidophilus Miktarının Araştırılması
 • Mehmet Demirci
 • Fatma Ela Temeloğlu Keskin
 • Zeynep Taner
 • Mücahit Özyazar
 • Bekir S. Kocazeybek
 • Hrisi Bahar Tokman
J Acad Res Med 2019; 9: 125-129 DOI: 10.5152/jarem.2018.2122
Vestibüler Schwanomalarda Cyberknife ile Stereyotaktik Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Lokal Tümör Kontrolünün ve Tedavinin Yan Etkilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Tanju Berber
 • Senar Günenç
 • Ferdi Aksaray
 • Sevil Çağıran Kılçıksız
J Acad Res Med 2020; 10: 10-15 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2536
Fournier Gangreninde Vakum Yardımlı Tedavi
 • Özkan Onuk
 • Arif Özkan
 • Nusret Can Çilesiz
 • Arif Kalkanlı
J Acad Res Med 2019; 9: 135-139 DOI: 10.5152/jarem.2019.2447
Sigara İçmenin Foliküler Fazdaki Kadınlarda Serum Nesfatin-1 Değerleri Üzerindeki Etkisi: Bir Pilot Çalışma
 • Durkadın Elif Yıldız
 • Zeynep Akçığ
 • Süleyman Salman
 • Elif Uçar
 • Sibel Tunç Karaman
J Acad Res Med 2020; 10: 23-26 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2659
Farklı Kan Toplama Tüplerinde Digoksin Seviyeleri ve Stabilitesi
 • Fatma Demet Arslan
 • İnanç Karakoyun
 • Banu İşbilen Başok
 • Hatice Solmaz
 • Merve Zeytinli Aksit
 • Anıl Baysoy
 • Can Duman
J Acad Res Med 2020; 10: 111-116 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2597
Prostat Adenokarsinomunda Caveolin-1 ve PSA'nın Karşılaştırılması
 • Özkan Onuk
 • Barış Nuhoğlu
 • Arif Özkan
 • Tuncay Taş
 • Nusret Can Çilesiz
 • Aydın İsmet Hazar
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
J Acad Res Med 2019; 9: 121-124 DOI: 10.5152/jarem.2019.2300
Torakolomber Kırıklarda Kırık Omurgaya Vida Yerleştirilerek Uygulanan Kısa Segment Posteriyor Pedikül Vidası Tespiti ile Uzun Segment Tespitin Karşılaştırılması
 • Engin Çetin
 • Ali Öner
J Acad Res Med 2020; 10: 32-35 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2650
Lomber Disk Cerrahisinde Bir Doz Profilaktik Antibiyotik Kullanılmasının Spondilodiskit Gelişimine Etkisi
 • Furkan Diren
 • Mehmet Bülent Onal
 • Halil Can
 • Atilla Kırcelli
J Acad Res Med 2020; 10: 106-110 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2333
Gebeliğin İlk Trimesterinde Bakılan Seks Hormon Bağlayıcı Globulin ve Yüksek Duyarlı C-Reaktif Proteinin Gestasyonel Diyabetes Mellitus Öngörüsündeki Yeri
 • Nurane Dikova
 • Suat Karataş
 • Ayşe Ender Yumru
 • Burcu Dinçgez Çakmak
 • Ülkü Ayşe Türker
J Acad Res Med 2019; 9: 130-134 DOI: 10.5152/jarem.2019.2309
Polikliniğe Başvuran Çocuklarda Nütrisyon Durumunun Değerlendirilmesi
 • Filiz Gül
 • Nur Şeyma Zengin
 • Seda Geylani Güleç
J Acad Res Med 2020; 10: 27-31 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2588
Tip-2 Diyabetik Bir Olguda Sitagliptin/Metformin İlişkili Kutanöz Lökositoklastik Vaskülit
 • Gökhan Sargın
 • Reyhan Köse
 • Taşkın Şentürk
J Acad Res Med 2020; 10: 97-99 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2019
Yoğun Bakımdaki Yaşlı Hastalarda Vitamin D Önemli Midir?
 • Muhammed Murat Kurnaz
 • Sevgi Kesici
 • Ülkü Aygen Türkmen
J Acad Res Med 2020; 10: 117-121 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2865
Erken Evre Glottik Larinks Kanserinde Farklı Radyoterapi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması
 • Tanju Berber
 • Birhan Demirhan
J Acad Res Med 2020; 10: 16-22 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2508
Ataksi Telenjiektazili Çocukta Mesane Duvarı Telenjiektazilerine İkincil Persistan Hematüri
 • İlke Onur Kazaz
 • Fatih Çolak
 • Ahmet Serdar Teoman
 • Ersagun Karagüzel
J Acad Res Med 2018; 8: 119-120 DOI: 10.5152/jarem.2018.1861
Kritik Konjenital Kalp Hastalıklı Yenidoğanlarda Perioperatif Mortaliteye Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Adil Umut Zübarioğlu
 • Özgür Yıldırım
 • İsmail Balaban
 • Shıraslan Bakhshalıyev
 • Cenap Zeybek
J Acad Res Med 2020; 10: 64-69 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2832
Nonpalpabl Meme Lezyonlarında Meme İşaretleme Teli ve Radyoaktif Madde ile Lezyon Lokalizasyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 • Ceylan Çolak
 • Fatma Çelik Yabul
 • Selin Kapan
 • Aysel Koyuncu
 • Ercan İnci
J Acad Res Med 2020; 10: 88-93 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3091
HPV Testinin Kadınlardaki Anksiyete, Duygu Durum ve Depresyon Üzerine Etkileri
 • Sakine Betül Uzun
 • Önder Sakin
 • Çetin Hüseyin
 • Engin Ersin Şimsek
J Acad Res Med 2020; 10: 149-154 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3106
Preterm Hastalarda Erken ve Geç İdyopatik Ablasyo Plasenta Vakalarının Analizi
 • Işıl Uzun Çilingir
 • Füsun Varol
 • Havva Sütçü
 • Cihan İnan
 • Cem Yener
 • Cenk Sayın
J Acad Res Med 2019; 9: 19-22 DOI: 10.5152/jarem.2018.2364
Endoskopik Retrosigmoid Suboksipital Yaklaşımla Pons-Serebellum Sisterna Anatomisinin İncelenmesi: Kadavra Çalışması
 • Furkan Diren
 • Özcan Gayretli
 • Halil Can
 • İlke Ali Gürses
J Acad Res Med 2019; 9: 140-147 DOI: 10.5152/jarem.2019.2338
Radius Alt Uç Eklem İçi Kırıklarında Artroskopi Yardımlı Osteosentez
 • Erdem Özden
 • Hakan Gürbüz
 • Kahraman Öztürk
 • Ali Tufan Pehlivan
 • Süleyman Semih Dedeoğlu
J Acad Res Med 2019; 9: 71-79 DOI: 10.5152/jarem.2019.2319
Tubal Reanastomoz Sonrası Gebelik Sonuçları, Tersiyer Merkezde 10 Yıllık Deneyim
 • Ömer Erkan Yapça
 • Neşet Gümüşburun
 • Ragıp Atakan Al
 • Bünyamin Börekçi
 • Metin İngeç
 • Yakup Kumtepe
J Acad Res Med 2018; 8: 79-82 DOI: 10.5152/jarem.2017.1720
Periferik Vestibüler Hastalıklarda o-VEMP ve v-HIT Test Sonuçlarının Kalorik Test Sonuçları İle Karşılaştırılması
 • Ali Özdek
 • Kemal Keseroğlu
 • Serap Er
 • Selim Ünsal
 • Mehmet Gündüz
J Acad Res Med 2017; 7: 26-31 DOI: 10.5152/jarem.2017.1219
Intrauterin Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Maruziyeti
 • Selma Aktaş
 • Leman Tuba Karakurt
 • Seda Geylani Güleç
J Acad Res Med 2017; 7: 42-44 DOI: 10.5152/jarem.2016.1256
Travma Sonrası Gelişen Sert Dirsek Olgularında Artroliz
 • Erdem Özden
 • Kahraman Öztürk
 • Bilal Birkan Demir
 • Ahmet Utku Gürün
 • Murat Demiroğlu
 • Serkan Aykut
J Acad Res Med 2020; 10: 75-81 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2771
Kalça Kırığı Cerrahisinde Cerrahinin Zamanlamasının ve Anestezi Tekniğinin Hastane İçi Mortalite ve Hastanede Yatış Süresine Etkisi
 • Gülay Kır
 • Mehmet Buget
 • Kemalettin Koltka
 • Mustafa Çağlar Kir
 • Kamil Pembeci
J Acad Res Med 2020; 10: 82-87 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2076
Tüberküler Over Kitlesinde Yüksek SUVmaks Değeri: Tanıda Zorluk
 • Burçin Ağrıdağ Üçpınar
 • Evrim Özmen
 • Deniz Türkyılmaz Mut
 • Şükrü Mehmet Ertürk
J Acad Res Med 2020; 10: 94-96 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2401
Revizyon Diz Artroplasti Ameliyatlarında Maliyet Analizi: Türkiye’de Eğitim Araştırma Hastanesi Çalışması
 • Ferdi Dırvar
 • Sevda Uzun Dırvar
 • Timur Yıldırım
 • Ömer Cengiz
 • Mehmet Ali Talmaç
J Acad Res Med 2020; 10: 133-137 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.2767
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Egzersiz Toleransı ile Egzersize Kardiyak Yanıt Ölçütleri ve Serum Belirteçlerinin Karşılaştırılması
 • Pınar Mutlu
 • N. Arzu Mirici
J Acad Res Med 2020; 10: 175-179 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.2556
Mukopolisakaridozlar Uyku ve Konuşma Bozukluklarının Bir Nedeni midir?
 • Nafiye Urgancı
 • Derya Kalyoncu
 • Reyhan Gümüştekin
J Acad Res Med 2020; 10: 204-207 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3255
Ses Problemi Yaşayan Çağrı Merkezi Çalışanlarında Ses Terapisinin Etkililiği
 • Maral Yeşilyurt
 • Kürşat Yelken
J Acad Res Med 2020; 10: 185-188 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3600
Servikal Lipoleiomyom: Olgu Sunumu
 • Veli Mihmanlı
 • Ali Emre Atik
J Acad Res Med 2020; 10: 189-191 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2785
Great-Grand Multiparite ile Tip 2 Diabetes Mellitus Gelişimi Arasındaki İlişki
 • Baki Erdem
 • Nuri Peker
J Acad Res Med 2019; 9: 7-9 DOI: 10.5152/jarem.2019.2311
Dirençli Epilepsili Hastalarda İlk Nöbet Tipi ve Nöbet Çeşitliliğinin Değerlendirilmesi
 • Fatma Çetinkaya Çat
 • Mehmet Sait Okan
J Acad Res Med 2019; 9: 29-34 DOI: 10.5152/jarem.2018.2441
Subakromial Sıkışma Sendromlu Hastalarda D Vitaminin Etkileri
 • Meltem Vural
 • Sedef Ersoy
 • Burcu Önder
 • Ayşe Nur Bardak
 • Betül Yavuz Keleş
 • Meltem Vural
 • Sedef Ersoy
 • Burcu Önder
 • Ayşe Nur Bardak
J Acad Res Med 2019; 9: 61-65 DOI: 10.5152/jarem.2019.2126
Glutaminin Travmatik Oral Mukozal Lezyonların İyileşmesi Üzerine Etkileri: Deneysel Çalışma
 • Sedat Akbaş
 • Enes Karabulut
 • Ayşe Pervin Sutas Bozkurt
 • Övgü Aydın
 • Dilek Düzgün Ergün
 • Gürcan Güngör
J Acad Res Med 2019; 9: 6-13 DOI: 10.5152/jarem.2019.2008
Erektil Disfonksiyon ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki
 • Mehmet Karabakan
 • Aliseydi Bozkurt
J Acad Res Med 2019; 9: 27-31 DOI: 10.5152/jarem.2019.2138
Genç Bireylerde Müzik Maruziyeti Sonrası Olivokoklear Efferent Sistem Aktivasyonunun Değerlendirilmesi
 • Erdoğan Bulut
 • Elçin Nurçin
 • Şule Yılmaz
 • Selis Gülseven Güven
 • Memduha Taş
J Acad Res Med 2019; 9: 38-44 DOI: 10.5152/jarem.2019.2090
Canlı Donör Karaciğer Naklinde Karaciğer Yağlanma Değerlendirilmesi: IDEAL MR ile BT’nin Karşılaştırılması
 • Onur Levent Ulusoy
 • Sezgi Barlas
 • Ayşegül Öz
 • Bedriye Koyuncu Sökmen
 • Sadık Server
J Acad Res Med 2018; 8: 182-185 DOI: 10.5152/jarem.2018.2165
Kompanse Kalp Yetmezlikli Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi Artmıyor Olabilir
 • Cengiz Beyan
 • Esin Beyan
J Acad Res Med 2018; 8: 207-209 DOI: 10.5152/jarem.2018.2153
Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Ameliyatının Maliyetini Etkileyen Parametrelerin Değerlendirilmesi
 • Abdullah Şişik
J Acad Res Med 2018; 8: 96-100 DOI: 10.5152/jarem.2018.1966
Türkiye’de Kişisel Ödeme Yöntemiyle İlaç Harcamaları
 • Güven Bektemür
 • Esra Şafak Yılmaz
 • Ali Arslanoğlu
 • Umut Beylik
 • Gökhan Tolga Adaş
J Acad Res Med 2018; 8: 101-108 DOI: 10.5152/jarem.2018.2267
İstanbul Bağcılar Bölgesinde Çocukluk Çağında Obeziteyi Etkileyen Risk Faktörleri ve Obezitenin Sonuçları
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Oğuzhan Zengi
 • Muhammet Çömçe
 • Özlem Bostan Gayret
 • Dilara Fuçucuoğlu
 • Suna Kılınç
J Acad Res Med 2017; 7: 45-50 DOI: 10.5152/jarem.2016.1037
Gelişimsel Kalça Displazili Çocuklarda Tedavi Yaşının ve Cerrahi Yöntemin Klinik ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
 • Hüseyin Yorgancıgil
 • Ahmet Aslan
 • Demir Demirci
 • Tolga Atay
J Acad Res Med 2016; 6: 177-182 DOI: 10.5152/jarem.2016.1024
Reflü Bulgu Skoru: Güvenilirlik ve Reflü Semptom Endeksi ile Korelasyonu
 • Nermin Erdaş Karakaya
 • Sevtap Akbulut
 • Hande Altıntaş
 • Mehmet Gökhan Demir
 • Necdet Demir
 • Derya Berk
J Acad Res Med 2015; 5: 68-74 DOI: 10.5152/jarem.2015.698
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada Kateter İlişkili Candida parapsilosis Sepsisi: Olgu Sunumu
 • Nevriye Gönüllü
 • Fatma Köksal Çakırlar
 • Zafer Habip
 • Yalım Dikmen
 • Seval Ürkmez
 • Nuri Kiraz
J Acad Res Med 2014; 4: 82-84 DOI: 10.5152/jarem.2014.507
Burkitt Lenfoma Benzeri Nodüler Diffüz Atipik Lenfoid İnfiltrasyon: Olgu Sunumu
 • Öner Çelik
 • Altay Ateşpare
 • Zerrin Boyacı
 • Neşe Yener
 • Çetin Vural
J Acad Res Med 2013; 3: 116-118 DOI: 10.5152/jarem.2013.308

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form