En Çok Okunanlar

You can see all popular articles
Operasyon Öncesi Paratiroid Adenomlarının Yerini Saptamada Ultrason ve Tc-99m MIBI sintigrafisi ve SPECT/CT İncelemenin Tanısal Değeri
 • Bülent Çolakoğlu
 • Deniz Alış
J Acad Res Med 2019; 9: 115-120 DOI: 10.5152/jarem.2019.2719
Çapalı Dikişlerin Tendon Onarımında Konvansiyonel Dikişlere Üstünlüğü Yok: Deneysel Çalışma
 • Halil Can Gemalmaz
J Acad Res Med 2020; 10: 1-5 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2728
Travma Sonrası Gelişen Sert Dirsek Olgularında Artroliz
 • Erdem Özden
 • Kahraman Öztürk
 • Bilal Birkan Demir
 • Ahmet Utku Gürün
 • Murat Demiroğlu
 • Serkan Aykut
J Acad Res Med 2020; 10: 75-81 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2771
Vestibüler Schwanomalarda Cyberknife ile Stereyotaktik Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Lokal Tümör Kontrolünün ve Tedavinin Yan Etkilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Tanju Berber
 • Senar Günenç
 • Ferdi Aksaray
 • Sevil Çağıran Kılçıksız
J Acad Res Med 2020; 10: 10-15 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2536
Adölesan İdiyopatik Skolyoz Hastalarında İntraspinal Patoloji Sıklığı
 • Serdar Demiröz
 • Şevki Erdem
J Acad Res Med 2020; 10: 6-9 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2402
Sigara İçmenin Foliküler Fazdaki Kadınlarda Serum Nesfatin-1 Değerleri Üzerindeki Etkisi: Bir Pilot Çalışma
 • Durkadın Elif Yıldız
 • Zeynep Akçığ
 • Süleyman Salman
 • Elif Uçar
 • Sibel Tunç Karaman
J Acad Res Med 2020; 10: 23-26 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2659
Prostat Adenokarsinomunda Caveolin-1 ve PSA'nın Karşılaştırılması
 • Özkan Onuk
 • Barış Nuhoğlu
 • Arif Özkan
 • Tuncay Taş
 • Nusret Can Çilesiz
 • Aydın İsmet Hazar
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
J Acad Res Med 2019; 9: 121-124 DOI: 10.5152/jarem.2019.2300
Torakolomber Kırıklarda Kırık Omurgaya Vida Yerleştirilerek Uygulanan Kısa Segment Posteriyor Pedikül Vidası Tespiti ile Uzun Segment Tespitin Karşılaştırılması
 • Engin Çetin
 • Ali Öner
J Acad Res Med 2020; 10: 32-35 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2650
Polikliniğe Başvuran Çocuklarda Nütrisyon Durumunun Değerlendirilmesi
 • Filiz Gül
 • Nur Şeyma Zengin
 • Seda Geylani Güleç
J Acad Res Med 2020; 10: 27-31 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2588
Olgular ve Literatür Eşliğinde Füzyon Yapılan ve Füzyon Yapılmayan Servikal Anteriyor Mikrodiskektomili Hastaların Sonuçlarının Radyolojik ve Klinik Olarak Karşılaştırılması
 • Necati Kaplan
 • Yener Akyuva
 • Göksel Güven
 • Serdar Kabataş
 • Murat Taşkın
J Acad Res Med 2020; 10: 48-56 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2545
Erken Evre Glottik Larinks Kanserinde Farklı Radyoterapi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması
 • Tanju Berber
 • Birhan Demirhan
J Acad Res Med 2020; 10: 16-22 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2508
Boyun Bölgesi Yerleşimli Sempatik Sinir Nörofibromu Tedavisi ve Postoperatif Ağrıya Yaklaşım
 • Güven Yıldırım
 • Ömer Hızlı
 • Cengiz Sivrikaya
 • Ahmet Burçin Sarısoy
 • Kürşat Murat Özcan
J Acad Res Med 2020; 10: 100-102 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2527
Sistemik Dapson ile Tedavi Edilen Bir Nodüler Kistik Akne Olgusu
 • Munise Daye
 • Selami Aykut Temiz
J Acad Res Med 2020; 10: 103-105 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2444
Tip 1 Diyabet Hastalarının Bağırsak Mikrobiyotasında Lactobacillus Casei ve Lactobacillus Acidophilus Miktarının Araştırılması
 • Mehmet Demirci
 • Fatma Ela Temeloğlu Keskin
 • Zeynep Taner
 • Mücahit Özyazar
 • Bekir S. Kocazeybek
 • Hrisi Bahar Tokman
J Acad Res Med 2019; 9: 125-129 DOI: 10.5152/jarem.2018.2122
Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Adjustable Singleincision Mini-sling ve Transobturator Bant Uygulamalarının Karşılaştırılması
 • Suat Karataş
 • Meltem Tekelioğlu
 • Tayfur Çift
 • Muzaffer Temür
 • Ayşe Ender Yumru
J Acad Res Med 2020; 10: 36-40 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2544
Tip-2 Diyabetik Bir Olguda Sitagliptin/Metformin İlişkili Kutanöz Lökositoklastik Vaskülit
 • Gökhan Sargın
 • Reyhan Köse
 • Taşkın Şentürk
J Acad Res Med 2020; 10: 97-99 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2019
TNBS ile Oluşturulmuş Deneysel Rat Kolit Modelinde Tedavide Karışım Probiyotikler Etkin midir?
 • Özlem Gül Utku
 • Eylem Karatay
 • Bilal Ergül
 • Canan Yılmaz
 • Özgür Ekinci
 • Mehmet Arhan
J Acad Res Med 2020; 10: 41-47 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2247
Kritik Konjenital Kalp Hastalıklı Yenidoğanlarda Perioperatif Mortaliteye Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Adil Umut Zübarioğlu
 • Özgür Yıldırım
 • İsmail Balaban
 • Shıraslan Bakhshalıyev
 • Cenap Zeybek
J Acad Res Med 2020; 10: 64-69 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2832
Ateşli Yenidoğan Bebeklerde Ciddi Bakteriyel Enfeksiyon Riskini Tanımlamada Kullanılan Yönetim Modellerinin Yeni Geliştirilmiş Bir Ölçek ile Karşılaştırılması
 • Ali Bülbül
 • Lida Bülbül
 • Umut Zübarioğlu
 • Seda Ocak
 • Sinan Uslu
J Acad Res Med 2020; 10: 70-74 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2577
Tüberküler Over Kitlesinde Yüksek SUVmaks Değeri: Tanıda Zorluk
 • Burçin Ağrıdağ Üçpınar
 • Evrim Özmen
 • Deniz Türkyılmaz Mut
 • Şükrü Mehmet Ertürk
J Acad Res Med 2020; 10: 94-96 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2018.2401
Gebeliğin İlk Trimesterinde Bakılan Seks Hormon Bağlayıcı Globulin ve Yüksek Duyarlı C-Reaktif Proteinin Gestasyonel Diyabetes Mellitus Öngörüsündeki Yeri
 • Nurane Dikova
 • Suat Karataş
 • Ayşe Ender Yumru
 • Burcu Dinçgez Çakmak
 • Ülkü Ayşe Türker
J Acad Res Med 2019; 9: 130-134 DOI: 10.5152/jarem.2019.2309
Fournier Gangreninde Vakum Yardımlı Tedavi
 • Özkan Onuk
 • Arif Özkan
 • Nusret Can Çilesiz
 • Arif Kalkanlı
J Acad Res Med 2019; 9: 135-139 DOI: 10.5152/jarem.2019.2447
Psikiyatri Acil Servisine Tekrarlayan Başvurular: Bu Alanda Yaşlıların Gençlerden Farklı Olan İhtiyaçları Nelerdir ve Neler Yapılabilir? Geriye Dönük Karşılaştırmalı Bir Çalışma
 • Derya İpekçioğlu
 • Özlem Çetinkaya
 • Münevver Hacıoğlu Yıldırım
 • Gökşen Yüksel Yalçın
 • Mehmet Cem İlnem
 • Ejder Akgün Yıldırım
 • Nesrin Karamustafalıoğlu
J Acad Res Med 2020; 10: 57-63 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2853
Kalça Kırığı Cerrahisinde Cerrahinin Zamanlamasının ve Anestezi Tekniğinin Hastane İçi Mortalite ve Hastanede Yatış Süresine Etkisi
 • Gülay Kır
 • Mehmet Buget
 • Kemalettin Koltka
 • Mustafa Çağlar Kir
 • Kamil Pembeci
J Acad Res Med 2020; 10: 82-87 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2076
Endoskopik Retrosigmoid Suboksipital Yaklaşımla Pons-Serebellum Sisterna Anatomisinin İncelenmesi: Kadavra Çalışması
 • Furkan Diren
 • Özcan Gayretli
 • Halil Can
 • İlke Ali Gürses
J Acad Res Med 2019; 9: 140-147 DOI: 10.5152/jarem.2019.2338
Wolman Hastalığında Yeni Bir Mutasyon: Olgu Sunumu
 • Mehmet Şerif Cansever
 • Mine Aslan
 • Tanyel Zübarioğlu
J Acad Res Med 2019; 9: 150-152 DOI: 10.5152/jarem.2019.2221
Nonpalpabl Meme Lezyonlarında Meme İşaretleme Teli ve Radyoaktif Madde ile Lezyon Lokalizasyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 • Ceylan Çolak
 • Fatma Çelik Yabul
 • Selin Kapan
 • Aysel Koyuncu
 • Ercan İnci
J Acad Res Med 2020; 10: 88-93 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3091
Bruselloz Testis Apsesi: Olgu Sunumu
 • İlke Onur Kazaz
 • Ayhan Arslan
 • Ersagun Karagüzel
J Acad Res Med 2019; 9: 148-149 DOI: 10.5152/jarem.2019.2205
Glutaminin Travmatik Oral Mukozal Lezyonların İyileşmesi Üzerine Etkileri: Deneysel Çalışma
 • Sedat Akbaş
 • Enes Karabulut
 • Ayşe Pervin Sutas Bozkurt
 • Övgü Aydın
 • Dilek Düzgün Ergün
 • Gürcan Güngör
J Acad Res Med 2019; 9: 6-13 DOI: 10.5152/jarem.2019.2008
Genç Bireylerde Müzik Maruziyeti Sonrası Olivokoklear Efferent Sistem Aktivasyonunun Değerlendirilmesi
 • Erdoğan Bulut
 • Elçin Nurçin
 • Şule Yılmaz
 • Selis Gülseven Güven
 • Memduha Taş
J Acad Res Med 2019; 9: 38-44 DOI: 10.5152/jarem.2019.2090
Yenidoğan Konvülziyonlarının Etyolojisi ve Tedavi Uygulamaları
 • Duygu Besnili Acar
 • Ali Bülbül
 • Sinan Uslu
 • İlkay Özmeral Odabaşı
 • Bülent Güzel
J Acad Res Med 2019; 9: 1-5 DOI: 10.5152/jarem.2019.1883
EDİTÖRDEN
J Acad Res Med 2019; 9: 0-0
Tubal Reanastomoz Sonrası Gebelik Sonuçları, Tersiyer Merkezde 10 Yıllık Deneyim
 • Ömer Erkan Yapça
 • Neşet Gümüşburun
 • Ragıp Atakan Al
 • Bünyamin Börekçi
 • Metin İngeç
 • Yakup Kumtepe
J Acad Res Med 2018; 8: 79-82 DOI: 10.5152/jarem.2017.1720
Calot Üçgeni Disseksiyon Süresinin Zor Kolesistektomi Tanımına Etkisi
 • Emin Köse
J Acad Res Med 2019; 9: 22-26 DOI: 10.5152/jarem.2019.2388
Diyabetik ve Nondiyabetik Hastalarda Katarakt Cerrahisi Sonrası Makula Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi
 • Özge Pınar Akarsu Açar
 • Ali Olgun
 • Erdem Ergen
 • Atila Gökçe Demir
 • Dilek Güven
J Acad Res Med 2019; 9: 32-37 DOI: 10.5152/jarem.2019.2108
Alzheimer Hastalığında BACE1 ve Clusterin Genleri Ekspresyon Seviyelerinin Analizi
 • Hani Alsaadoni
 • Burcu Çaykara
 • Sadrettin Pençe
 • Saffet Tüzgen
 • Halime Hanım Pençe
J Acad Res Med 2019; 9: 45-49 DOI: 10.5152/jarem.2019.2671
Perinatal ve Süt Çocukluğu Döneminde Alerjik Hastalıklara Eğilim Yarattığı Düşünülen Olası Risk Faktörleri
 • Selma Aktaş
 • Aysu Say
J Acad Res Med 2019; 9: 91-96 DOI: 10.5152/jarem.2019.2173
Larinksin Farklı Organ Koruma Cerrahilerinin Ses Kalitesi Üzerine Etkisinin Algısal ve Akustik Yöntemlerle Karşılaştırılması
 • Fatma Esen Aydınlı
 • Ahmet Ataş
 • Şefik Hoşal
J Acad Res Med 2019; 9: 14-21 DOI: 10.5152/jarem.2019.2117
Prostatik Melanozis: Olgu Sunumu
 • Gizem Teoman
 • İsmail Saygın
 • Sevdegül Mungan
J Acad Res Med 2019; 9: 58-60 DOI: 10.5152/jarem.2019.1914
Great-Grand Multiparite ile Tip 2 Diabetes Mellitus Gelişimi Arasındaki İlişki
 • Baki Erdem
 • Nuri Peker
J Acad Res Med 2019; 9: 7-9 DOI: 10.5152/jarem.2019.2311
Erektil Disfonksiyon ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki
 • Mehmet Karabakan
 • Aliseydi Bozkurt
J Acad Res Med 2019; 9: 27-31 DOI: 10.5152/jarem.2019.2138
Lomber Disk Cerrahisinde Bir Doz Profilaktik Antibiyotik Kullanılmasının Spondilodiskit Gelişimine Etkisi
 • Furkan Diren
 • Mehmet Bülent Önal
 • Halil Can
 • Atilla Kırcelli
J Acad Res Med 2019; 9: 1-6 DOI: 10.5152/jarem.2018.2333
Preterm Hastalarda Erken ve Geç İdyopatik Ablasyo Plasenta Vakalarının Analizi
 • Işıl Uzun Çilingir
 • Füsun Varol
 • Havva Sütçü
 • Cihan İnan
 • Cem Yener
 • Cenk Sayın
J Acad Res Med 2019; 9: 19-22 DOI: 10.5152/jarem.2018.2364
Ataksi Telenjiektazili Çocukta Mesane Duvarı Telenjiektazilerine İkincil Persistan Hematüri
 • İlke Onur Kazaz
 • Fatih Çolak
 • Ahmet Serdar Teoman
 • Ersagun Karagüzel
J Acad Res Med 2018; 8: 119-120 DOI: 10.5152/jarem.2018.1861
Primer Monosemptomatik Enürezisin Etiyolojik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Fatih Yanaral
 • Ali Eroğlu
 • Nusret Can Çilesiz
 • Cem Tuğrul Gezmiş
 • Zafer Tandoğdu
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2019; 9: 102-106 DOI: 10.5152/jarem.2019.1997
Dirençli Epilepsili Hastalarda İlk Nöbet Tipi ve Nöbet Çeşitliliğinin Değerlendirilmesi
 • Fatma Çetinkaya Çat
 • Mehmet Sait Okan
J Acad Res Med 2019; 9: 29-34 DOI: 10.5152/jarem.2018.2441
Yumurta Alerjisi olan Çocuklarda Kızamık, Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak (KKK) ve Suçiçeği Aşılamaları
 • Öner Özdemir
 • Dilek Ersavaş
J Acad Res Med 2017; 7: 58-62 DOI: 10.5152/jarem.2017.1247
Üst Servikal Vertebra Fraktürlerinde Halo Vest Tedavisi
 • Serhat Yıldızhan
 • Mehmet Gazi Boyacı
J Acad Res Med 2019; 9: 10-14 DOI: 10.5152/jarem.2019.2223
Folliküler Tiroit Karsinomunun Skalp ve Üst Ekstremitede Kitlesel Cilt Metastazları
 • Sibel Yıldırım
 • Zahide Çiler Büyükatalay
 • Gürsel Dursun
J Acad Res Med 2019; 9: 55-57 DOI: 10.5152/jarem.2019.2052
Akut İnfantil Hemorajik Ödem Kliniğinin Seyri: İki Olgu Sunumu
 • Önder Kılıçaslan
 • Refika Yıldız
 • Muhammet Mesut Nezir Engin
 • Nursel Büyük
 • Ramazan Cahit Temizkan
 • Emin Özlü
 • Kenan Kocabay
J Acad Res Med 2019; 9: 111-114 DOI: 10.5152/jarem.2019.2074

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form