Özgün Araştırma

Alt Üriner Sistem Şikayetleri Olan Kadın Hastalarda Artan Sıklığı ile Akılda Tutulması Gereken Etiyolojik Faktör Olarak Mesane Taşları
 • Mustafa Gürkan Yenice
 • Selçuk Şahin
 • Mithat Ekşi
 • Feyzi Arda Atar
 • Kamil Gökhan Şeker
 • Volkan Tuğcu
J Acad Res Med 2017; 7: 7-10 DOI: 10.5152/jarem.2016.1082
Kolorektal Kanserde Lenf Nodu Oranı ve Standart Faktörlerin Sağkalım ile İlişkisi
 • Ahmet Serkan İlgün
 • Nilüfer Yıldırım
 • Mustafa Şit
 • Osman Zeki Öner
 • Mehmet Lari Gedik
 • Doğan Gönüllü
 • Ferda Nihat Köksoy
J Acad Res Med 2013; 3: 14-18 DOI: 10.5152/jarem.2013.08
Chlamydia Pneumoniae Seropozitifliği ve İskemik İnme Riski
 • Dilek Bozkurt
 • Fazilet Hız
 • Meral Çınar
 • Ferhan Fettahoğlu Kök
J Acad Res Med 2012; 2: 15-19 DOI: 10.5152/jarem.2012.06
Robotik Radikal Prostatektomi Sonrası Kontinansı Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Analizi
 • Buğra Doğukan Törer
 • Mithat Ekşi
 • Taner Kargı
 • Doğukan Sökmen
 • Abdulmuttalip Şimşek
 • İsmail Evren
 • Selçuk Şahin
 • Volkan Tuğcu
J Acad Res Med 2017; 7: 21-25 DOI: 10.5152/jarem.2017.1178
İstanbul Bağcılar’da Tekrarlayan Bronşiolit Ataklarıyla Başvuran Süt Çocuklarında Predispozan Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Abdurrahman Polat
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Özlem Bostan Gayret
J Acad Res Med 2016; 6: 40-44 DOI: 10.5152/jarem.2016.915
İstanbul Bağcılar Bölgesinde Çocukluk Çağında Obeziteyi Etkileyen Risk Faktörleri ve Obezitenin Sonuçları
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Oğuzhan Zengi
 • Muhammet Çömçe
 • Özlem Bostan Gayret
 • Dilara Fuçucuoğlu
 • Suna Kılınç
J Acad Res Med 2017; 7: 45-50 DOI: 10.5152/jarem.2016.1037
Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları
 • Arzu Ayraler
 • Hülya Akan
 • E. Çiğdem Kaspar
 • Selda Handan Karahan Saper
 • İlker Murat Çağlar
 • Hande Oktay Türeli
 • Osman Karakaya
J Acad Res Med 2012; 2: 59-63 DOI: 10.5152/jarem.2012.15
Perinatal ve Süt Çocukluğu Döneminde Alerjik Hastalıklara Eğilim Yarattığı Düşünülen Olası Risk Faktörleri
 • Selma Aktaş
 • Aysu Say
J Acad Res Med 2019; 9: 91-96 DOI: 10.5152/jarem.2019.2173
Olanzapin ve Klozapinin Farelerde Depresyon ve Anksiyete Üzerine Etkileri: Beyin Nörotrofik Faktörlerin Ekspresyon Seviyesindeki Değişiklikler
 • Esen Gümüşlü
 • Oğuz Mutlu
J Acad Res Med 2019; 9: 97-101 DOI: 10.5152/jarem.2019.2209
Primer Monosemptomatik Enürezisin Etiyolojik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Fatih Yanaral
 • Ali Eroğlu
 • Nusret Can Çilesiz
 • Cem Tuğrul Gezmiş
 • Zafer Tandoğdu
 • Mustafa Bahadır Can Balcı
 • Barış Nuhoğlu
J Acad Res Med 2019; 9: 102-106 DOI: 10.5152/jarem.2019.1997
Tension-Free Vajinal Tape Başarısızlığını Etkileyen Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
 • Ceyhun Cenk
 • Aysu Akça
 • Nadiye Dugan
 • Berna Arslan Çetin
J Acad Res Med 2018; 8: 129-132 DOI: 10.5152/jarem.2018.1899
Tubal Sterilizasyonun Kadın Cinsel Fonksiyonu Üzerine Etkileri ve Sexual Disfonksiyona Yol Açan Faktörler
 • Ahmet Yıldız
 • Serkan Kumbasar
 • Süleyman Salman
 • Aytek Şık
J Acad Res Med 2016; 6: 156-161 DOI: 10.5152/jarem.2016.1027
Prostat Biyopsisi Sonrası Görülen Erektil Disfonksiyon ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Aydın İsmet Hazar
 • Nusret Can Çilesiz
J Acad Res Med 2018; 8: 167-170 DOI: 10.5152/jarem.2018.2066
Prematüre Bebeklerde Retinopati Gelişimine Etki Eden Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Filiz Gül
 • Ali Bülbül
J Acad Res Med 2018; 8: 171-176 DOI: 10.5152/jarem.2018.2084
Larengeal Lökoplazide Klinik Analiz ve Risk Faktörleri
 • Fatih Tetik
 • Meltem Esen Akpınar
 • Eymen Oruç
 • Irmak Uçak
 • Berna Uslu Coşkun
J Acad Res Med 2018; 8: 198-202 DOI: 10.5152/jarem.2018.2318

Olgu Sunumu

Postpartum Dönemde Gelişen Derin Ven Trombozu Vakası
 • Hande Atalay
 • Fatih Teker
 • Banu Boyuk
 • Aslan Çelebi
 • Yavuz Ayar
 • İsmail Ekizoğlu
J Acad Res Med 2015; 5: 28-30 DOI: 10.5152/jarem.2015.568

Orijinal Araştırma

Kritik Konjenital Kalp Hastalıklı Yenidoğanlarda Perioperatif Mortaliteye Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • Adil Umut Zübarioğlu
 • Özgür Yıldırım
 • İsmail Balaban
 • Shıraslan Bakhshalıyev
 • Cenap Zeybek
J Acad Res Med 2020; 10: 64-69 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2019.2832
Perkütan Nefrolititomi Sonrası Hastaneye Planlanmamış Tekrar Başvurunun Risk Faktörleri
 • Yavuz Onur Danacıoğlu
 • Deniz Noyan Özlü
 • Fatih Akkaş
 • Mustafa Gürkan Yenice
 • Ali İhsan Taşçı
J Acad Res Med 2021; 11: 69-74 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2021.3915
Nadir Faktör Eksiklikleri: Retrospektif, Tek Merkezli Kohort Çalışma
 • Nilgün Eroğlu
 • Erol Erduran
 • Ayşenur Bahadır
 • Haluk Saruhan
J Acad Res Med 2020; 10: 232-236 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3662
COVID-19 Kaynaklı Mortalite Oranları ile Sosyodemografik Faktörlerin Karşılaştırması
 • Esra Keleş Peker
 • Güven Bektemur
 • Kürşad Nuri Baydili
 • Melek Aktaş
J Acad Res Med 2020; 10: 246-251 DOI: 10.4274/jarem.galenos.2020.3790

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form