ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
BENZER MAKALELER
Derleme
Radikal Prostatektomi Sonrası Erektil Disfonksiyon: Yaklaşım ve Penil Rehabilitasyonda Tedavi Modaliteleri
(JAREM 2012; 2: 89-95)
DOI: 10.5152/jarem.2012.22
Prostatektomi Sonrası Üriner İnkontinans
(JAREM 2012; 2: 96-100)
DOI: 10.5152/jarem.2012.23
Özgün Araştırma
Epstein Kriterlerine Uygun Hastaların Radikal Retropubik Prostatektomi Sonrası Onkolojik Sonuçları
(JAREM 2015; 5: 6-9)
DOI: 10.5152/jarem.2015.626
Primer Monosemptomatik Enürezisin Etiyolojik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
(JAREM ; : -)
DOI: 10.5152/jarem.2018.1997
Radikal Sistoprostatektomi Yapılan Hastalarda Rastlantısal Prostat Kanseri Sıklığı ve Özellikleri
(JAREM 2016; 6: 15-18)
DOI: 10.5152/jarem.2016.802
Robotik Radikal Prostatektomi Sonrası Kontinansı Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Analizi
(JAREM 2017; 7: 21-25)
DOI: 10.5152/jarem.2017.1178
Tension-free Vajinal Tape (TVT) başarısızlığını etkileyen risk faktörlerinin belirlenmesi
(JAREM ; : -)
DOI: 10.5152/jarem.2018.1899
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 04.07.2018