ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Genç Kadında Dev Mesane Taşı
(JAREM 2014; 4: 132-134)
DOI: 10.5152/jarem.2014.590
Kadın Hastada Sonda Balonu Kalıntısına Sekonder Gelişen Mesane Taşı
(JAREM 2015; 5: 131-133)
DOI: 10.5152/jarem.2015.676
Derleme
Prostatektomi Sonrası Üriner İnkontinans
(JAREM 2012; 2: 96-100)
DOI: 10.5152/jarem.2012.23
Özgün Araştırma
Alt Üriner Sistem Şikayetleri Olan Kadın Hastalarda Artan Sıklığı ile Akılda Tutulması Gereken Etiyolojik Faktör Olarak Mesane Taşları
(JAREM 2017; 7: 7-10)
DOI: 10.5152/jarem.2016.1082
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 04.07.2018