ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Nadir Bir Olgu: Mesane Kanserinin Gluteal Kas Metastazı
(JAREM 2012; 2: 27-28)
DOI: 10.5152/jarem.2012.09
Üretra Darlığı Olan Bir Hastada Saptanan Mesane İçi Yabancı Cisim: Olgu Sunumu
(JAREM 2012; 2: 82-84)
DOI: 10.5152/jarem.2012.20
Lomber Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Gelişen İzole Nörojenik Mesane
(JAREM 2013; 3: 41-43)
DOI: 10.5152/jarem.2013.12
Nöro-Behçet Hastalığına Bağlı Gelişen Nörojen Mesane: Olgu Sunumu
(JAREM 2014; 4: 28-30)
DOI: 10.5152/jarem.2014.427
Mesanenin Sarkomatoid ve Lenfoepitelyoma Benzeri Diferansiye Karsinomu: Parsiyel Sistektomi Olgu Sunumu
(JAREM 2014; 4: 35-37)
DOI: 10.5152/jarem.2014.511
Nörosifiliz, Nörojen Mesanenin Nadir Bir Sebebi
(JAREM 2014; 4: 38-40)
DOI: 10.5152/jarem.2014.407
İyatrojenik Bir İntravezikal Yabancı Cisim, Foley Sonda Parçası: Olgu Sunumu
(JAREM 2014; 4: 79-81)
DOI: 10.5152/jarem.2014.475
Genç Kadında Dev Mesane Taşı
(JAREM 2014; 4: 132-134)
DOI: 10.5152/jarem.2014.590
Postpartum Dönemde Gelişen Derin Ven Trombozu Vakası
(JAREM 2015; 5: 28-30)
DOI: 10.5152/jarem.2015.568
Behçet Hastalığında Mesane Disfonksiyonu
(JAREM 2017; 7: 86-88)
DOI: 10.5152/jarem.2016.972
Ataksi telenjiektazili çocukta mesane duvarı telenjiektazilerine ikincil persistan hematüri: Olgu sunumu
(JAREM ; : -)
DOI: 10.5152/jarem.2018.1861
Asemptomatik Gebe Bir Kadında İnkomplet Mesane Duplikasyonu
(JAREM 2017; 7: 89-91)
DOI: 10.5152/jarem.2017.981
Gebelerde Round Ligaman Varikositesi
(JAREM 2016; 6: 115-116)
DOI: 10.5152/jarem.2015.786
Kadın Hastada Sonda Balonu Kalıntısına Sekonder Gelişen Mesane Taşı
(JAREM 2015; 5: 131-133)
DOI: 10.5152/jarem.2015.676
Özgün Araştırma
Tubal Sterilizasyonun Kadın Cinsel Fonksiyonu Üzerine Etkileri ve Sexual Disfonksiyona Yol Açan Faktörler
(JAREM 2016; 6: 156-161)
DOI: 10.5152/jarem.2016.1027
Kliniğimizde Ektopik Gebelik Tanısı Alan Hastaların İncelenmesi
(JAREM 2014; 4: 93-96)
DOI: 10.5152/jarem.2014.571
Alt Üriner Sistem Şikayetleri Olan Kadın Hastalarda Artan Sıklığı ile Akılda Tutulması Gereken Etiyolojik Faktör Olarak Mesane Taşları
(JAREM 2017; 7: 7-10)
DOI: 10.5152/jarem.2016.1082
Radikal Sistoprostatektomi Yapılan Hastalarda Rastlantısal Prostat Kanseri Sıklığı ve Özellikleri
(JAREM 2016; 6: 15-18)
DOI: 10.5152/jarem.2016.802
Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanserlerinde Profilaktik Olarak Uygulanan İntravezikal BCG ve İnterferon-α 2A Sağaltımının Klinik Sonuçları
(JAREM 2018; 8: 39-42)
DOI: 10.5152/jarem.2017.1540
Tubal reanastomoz sonrası gebelik sonuçları, tersiyer merkezde10 yıllık deneyim
(JAREM ; : -)
DOI: 10.5152/jarem.2017.1720
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 04.07.2018