Olgu Sunumu

Agresif Seyirli Anevrizmal Kemik Kisti: İki Olgu Sunumu

10.5152/jarem.2011.18

  • Fuat Bilgili
  • Ufuk Özkaya
  • Yavuz Selim Kabukçuoğlu
  • Atilla Parmaksızoğlu
  • Cüneyt May

Gönderim Tarihi: 26.08.2011 Kabul Tarihi: 12.09.2011 J Acad Res Med 2011;1(2):65-68

Femur ve ön kolda agresiv seyirli anevrizmal kemik kisti olan 20 yaşında iki olgu sunuldu. Femurdaki agresiv seyirli anevrizmal kemik kisti olgusunun total eksizyonlara rağmen tekrarlaması ve enfeksiyonla birlikteliği ekstremite dolaşımını bozdu, tedavisinda kalça dezartikülasyonu yapıldı. Ulna’nın 2/3’ünün tümör ile invaze olduğu ikinci olguda tedavi olarak total eksizyon ve fibula otogrefti ile rekonstrüksiyon yapıldı. İki yıl takip sonrasında fibula otogreftinin ulnaya tamamen inkorpere olduğu ve eklem hareket açıklığının ağrısız olduğu görüldü. Anevrizmal kemik kistinin lokal agresiv ve malign tümörlerle ayırımının önemi ve farklı tedavi yöntemleri literatür eşliğinde tartışıldı. (JAREM 2011; 1: 65-8)

Anahtar Kelimeler: Agresiv anevrizmal kemik kisti, dezartikülasyon, rekonstrüksiyon, fibular greft