Editörler Kurulu

Baş Editör
Ömer N. Develioğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-6725-1013

Editörler
Mine Adaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Endokrinoloji Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-3008-6581

Ali Ayyıldız
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-3724-2516

Okcan Basat
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-5222-9136

Hakan Başar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-7701-9952

Ayşegül Batıoğlu Karaaltın
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-8620-4375

Sibel Bektaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-0248-9869

Okan Demiray
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-6920-7585

Tiraje Celkan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-7287-1276

Erdinç Civelek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-3988-4064

Nevriye Gönüllü
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-4289-1975

Seda Geylani Güleç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0002-6402-2175

Mustafa Hasbahçeci
Medical Park Fatih Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-5468-5338

Mine Kucur
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-6579-1996

Veli Mihmanlı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-8701-8462

İsmail Mihmanlı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-9716-6220

İmran Kurt Ömürlü
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-2887-6656

Ufuk Özkaya
Memorial Bahçelievler Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-0792-206X

Hakan Öztürk
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-8112-4934

Ahmet İlker Tekkeşin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-1730-4575

Ayşe Çiğdem Tütüncü
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-2608-4778

Sema Uçak Basat
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-6479-1644

Serdal Uğurlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-9561-2282

Nurten Uzun Adatepe
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-1429-2249

Hüseyin Güleç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-9227-9373

Evrim Coşkun
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-3738-7627

Ulviye Yiğit
Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-0176-1509

Erdoğan Bulut
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-2036-6870

İngilizce Dil Editörü

Buğra Han Egeli
Boston Çocuk Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Boston, ABD
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-6129-9913

Kamuran Özlem Üzer
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-0299-1253

Uluslararası Yayın Kurulu
Gökhan Tolga Adaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Fisun Akdeniz
Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, İzmir, Türkiye
[email protected]

İbrahim Özkan Akıncı
İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Esen K. Akpek
Johns Hopkins Üniversitesi, Wilmer Göz Enstitüsü, Baltimore, ABD
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-7700-207X

Ali Akyüz
İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

A. Cemal Aygıt
Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-4967-7314

M. Derya Balbay
Koç Üniversitesi Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-9706-1587

M.B. Can Balcı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-0395-1154

Hakan Bingöl
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Aksaray, Türkiye 
[email protected]

Canan Aykut Bingöl
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Günseli Bozdoğan
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Murat Bozkurt
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
[email protected]

Dursun Buğra
Özel Amerikan Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Turkey
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-0316-6818

Berk Burgu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
[email protected]

Arif Atahan Çağatay
İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

İlyas Çapoğlu
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Fehmi Çelebi
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
[email protected]

İsmail Çepni
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-3543-8849

Ferda Çiftçi
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

M. Onur Demirkol
Koç Üniversitesi, Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-3928-5026

Ali İhsan Dokucu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Hayati Durmaz
İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Ela Erdem
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Vedat Erentuğ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-9686-8933

Oktay Ergene
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
[email protected]

Ramon Franco
Massachusetts Göz ve Kulak Hastanesi, Laringoloji Kliniği, Boston, ABD
[email protected]

Cankon Germiyanoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
[email protected]

Abdülaziz Gül
Elazığ Özel Hayat Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Elazığ, Türkiye
[email protected]

H. Canan Hasanoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
[email protected]

Baran Heval Kömür
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-2821-9859

Hakan İlaslan
Radyoloji Bölümü, Cleveland Klinik, OH, ABD
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-8152-3625

Ferruh Kemal İşman
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul, Türkiye 
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-4278-4651

Serdar Kabataş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-2691-6861

Tunaya Kalkan
İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Tolga Kapusuz
Maimonides Tıp Merkezi, Anesteziyoloji ve Ağrı Tedavisi Bölümü, Brooklyn, NY, ABD 
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-8941-3239

Ayhan Kılıç
Acıbadem Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Reyhan Diz Küçükkaya
Florence Nightingale Hastanesi, Hematoloji ve İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-5814-7118

Metin Küçükkaya
Florence Nightingale Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Mehmet Külekçi
Emekli Öğretim Üyesi
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-4465-6621

Asiye Nuhoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Barış Nuhoğlu
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-8104-0853

Ayşe Emel Önal
İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-8321-6517

Perihan Ergin Özcan
İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Türker Özkan
İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi, El Cerrahisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Savaş Öztürk
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Cengiz Pata
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

H. Soner Tatlıdede
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Aylin Tekeş
Johns Hopkins Üniversitesi, Pediyatrik Radyoloji Kliniği, Baltimore, ABD
[email protected]

Serdar Tekgül
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Cerrahisi Ünitesi, Ankara, Türkiye
[email protected]

Ralph P. Tufano
Johns Hopkins Üniversitesi, Otolarengoloji-Baş ve Boyun Cerrahisi, Baltimore, ABD
[email protected]

Uğur Türe
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Ülkü Aygen Türkmen
BHT CLINIC TEMA Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Sinan Uslu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonataloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-2004-0419

Nafiye Urgancı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Pediyatrik Gastroenteroloji Ünitesi, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-4854-507X

Yıldız Yıldırmak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Eğitim Görevlisi, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-3939-2761

Orhan Yılmaz
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-4527-1990

Ayşe Ayça Vitrinel
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-7309-4867

Birol Özkan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Gürsel Soybir
Memorial Etiler Tıp Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-0626-0105

Derginin İlk Baş Editörü: Prof. Dr. Barış Nuhoğlu
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi,  Üroloji Anabilim Dalı Başkanı / İSTANBUL
(Eylül 2011’de başlayan baş editörlük görevi mart 2016 tarihinde Ömer N Develioğlu’na geçmiştir)

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form