Editörler Kurulu

Baş Editör
Ömer N. Develioğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-6725-1013

Editörler
Mine Adaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Endokrinoloji Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-3008-6581

Ali Ayyıldız
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-3724-2516

Okcan Basat
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-5222-9136

Hakan Başar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Ayşegül Batıoğlu Karaaltın
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-8620-4375

Sibel Bektaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-0248-9869

Çağatay Büyükuysal
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-9810-5633

Okan Demiray
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-6920-7585

Tiraje Celkan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-7287-1276

Erdinç Civelek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-3988-4064

Nevriye Gönüllü
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-4289-1975

Seda Geylani Güleç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0002-6402-2175

Mustafa Hasbahçeci
Medical Park Fatih Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-5468-5338

Mine Kucur
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-6579-1996

Veli Mihmanlı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-8701-8462

İsmail Mihmanlı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-9716-6220

Ufuk Özkaya
Memorial Bahçelievler Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-0792-206X

Ahmet İlker Tekkeşin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-1730-4575

Ayşe Çiğdem Tütüncü
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-2608-4778

Sema Uçak Basat
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-6479-1644

Serdal Uğurlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-9561-2282

Nurten Uzun Adatepe
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-1429-2249

Hüseyin Güleç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-9227-9373

Evrim Coşkun
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-3738-7627

Ulviye Yiğit
Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-0176-1509

Erdoğan Bulut
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-2036-6870

İngilizce Dil Editörü

Buğra Han Egeli
Boston Çocuk Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Boston, ABD
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-6129-9913

Kamuran Özlem Üzer
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-0299-1253

Uluslararası Yayın Kurulu
Gökhan Tolga Adaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Fisun Akdeniz
Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, İzmir, Türkiye
[email protected]

İbrahim Özkan Akıncı
İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Esen K. Akpek
Johns Hopkins Üniversitesi, Wilmer Göz Enstitüsü, Baltimore, ABD
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-7700-207X

Ali Akyüz
İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

A. Cemal Aygıt
Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-4967-7314

M. Derya Balbay
Koç Üniversitesi Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye 
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-9706-1587

M.B. Can Balcı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-0395-1154

Hakan Bingöl
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Aksaray, Türkiye 
[email protected]

Canan Aykut Bingöl
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Günseli Bozdoğan
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Murat Bozkurt
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
[email protected]

Dursun Buğra
Özel Amerikan Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Turkey
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-0316-6818

Berk Burgu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
[email protected]

Arif Atahan Çağatay
İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

İlyas Çapoğlu
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Fehmi Çelebi
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
[email protected]

İsmail Çepni
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-3543-8849

Ferda Çiftçi
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

M. Onur Demirkol
Koç Üniversitesi, Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-3928-5026

Ali İhsan Dokucu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Hayati Durmaz
İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Ela Erdem
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Vedat Erentuğ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-9686-8933

Oktay Ergene
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
[email protected]

Ramon Franco
Massachusetts Göz ve Kulak Hastanesi, Laringoloji Kliniği, Boston, ABD
[email protected]

Cankon Germiyanoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
[email protected]

Abdülaziz Gül
Elazığ Özel Hayat Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Elazığ, Türkiye
[email protected]

H. Canan Hasanoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
[email protected]

Hakan İlaslan
Radyoloji Bölümü, Cleveland Klinik, OH, ABD
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-8152-3625

Ferruh Kemal İşman
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul, Türkiye 
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-4278-4651

Serdar Kabataş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-2691-6861

Tunaya Kalkan
İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Tolga Kapusuz
Maimonides Tıp Merkezi, Anesteziyoloji ve Ağrı Tedavisi Bölümü, Brooklyn, NY, ABD 
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-8941-3239

Ayhan Kılıç
Acıbadem Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Reyhan Diz Küçükkaya
Florence Nightingale Hastanesi, Hematoloji ve İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-5814-7118

Metin Küçükkaya
Florence Nightingale Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Mehmet Külekçi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-4465-6621

Asiye Nuhoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Barış Nuhoğlu
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-8104-0853

Ayşe Emel Önal
İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0001-8321-6517

Perihan Ergin Özcan
İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Türker Özkan
İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi, El Cerrahisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Savaş Öztürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye 
[email protected]

Cengiz Pata
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

H. Soner Tatlıdede
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Aylin Tekeş
Johns Hopkins Üniversitesi, Pediyatrik Radyoloji Kliniği, Baltimore, ABD
[email protected]

Serdar Tekgül
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Cerrahisi Ünitesi, Ankara, Türkiye
[email protected]

Ralph P. Tufano
Johns Hopkins Üniversitesi, Otolarengoloji-Baş ve Boyun Cerrahisi, Baltimore, ABD
[email protected]

Uğur Türe
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Aygen Türkmen
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Sinan Uslu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonataloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-2004-0419

Nafiye Urgancı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Pediyatrik Gastroenteroloji Ünitesi, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-4854-507X

Yıldız Yıldırmak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Eğitim Görevlisi, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-3939-2761

Orhan Yılmaz
Karabük Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-4527-1990

Ayşe Ayça Vitrinel
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0002-7309-4867

Birol Özkan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Gürsel Soybir
Memorial Etiler Tıp Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID ID: 0000-0003-0626-0105

Derginin İlk Baş Editörü: Prof. Dr. Barış Nuhoğlu
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi,  Üroloji Anabilim Dalı Başkanı / İSTANBUL
(Eylül 2011’de başlayan baş editörlük görevi mart 2016 tarihinde Ömer N Develioğlu’na geçmiştir)

Dergi Hakkında

Faydalı Linkler

Form