Derleme

Ailevi Akdeniz Ateşi

10.5152/jarem.2015.642

  • Sefer Üstebay
  • Döndü Ülker Üstebay
  • Yunus Yılmaz

Gönderim Tarihi: 09.01.2015 Kabul Tarihi: 18.03.2015 J Acad Res Med 2015;5(3):89-93

Ailevi Akdeniz ateşi (FMF), otozomal resesif olarak geçen ve başlıca Yahudi, Arap, Türk ve Ermeni kökenlilerde görülen kalıtsal bir hastalıktır. FMF tekrarlayan ateş ile birlikte karın ağrısı, plevrit, artrit ve erizipel benzeri deri lezyonu ile karakterize bir hastalıktır. FMF tanısı esasında klinik bulgulara dayanır; bu nedenle birçok FMF’li hastada tanısal zorluklar yaşanır. Bu yazıda FMF hastalığına tanısal yaklaşım üzerinde durulmuştur. (JAREM 2015; 5: 89-93)

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz ateşi, tanı kriterleri, ayırıcı tanı