Olgu Sunumu

Aksesuar Meme Dokusunda Granüler Hücreli Tümörün Mamografi, Ultrasonografi ve Sonoelastografi Bulguları

10.5152/jarem.2017.977

  • Ebru Yılmaz
  • Ayhan Yılmaz
  • Esmehan Pehlivan
  • Berrin Erok
  • Sebahat Nacar Doğan
  • Hülya Kurt Yıldız
  • Ali Önder Atça

Gönderim Tarihi: 31.10.2015 Kabul Tarihi: 28.02.2017 J Acad Res Med 2017;7(3):149-151

Meme radyolojisinde temel amaç; lezyonu tespit etmek ve benign ya da malign ayrımına yüksek doğrulukla karar vermektir. Sonoelastografi (SE) incelemesinin son yıllarda ultrason (US) bulgularına ek olarak özgüllüğü artırdığı ifade edilmektedir. Granüler hücreli tümörler memede çok nadir görülür. Mamografide genellikle sınırları belirsiz asimetrik dansite şeklinde görünürken, ultrasonografide yoğun gölge veren, düzensiz sınırlı kitle(ler) şeklinde izlenir ve malign kitleleri taklit ederler. Olgumuzda kitlenin mamografi ve US özelliklerine ek olarak SE bulgularını da değerlendirdik. Kitlenin elastisite değeri ve oranı malign kitlelerle benzerlik gösterdiğinden SE’nin bu lezyonlarda tanıya ilave katkı sağlamadığı sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Elastografi, sonoelastografi, granüler hücreli tümör