Orijinal Araştırma

Akut Daksiyosistitin Mevsimsel Değişikliği

10.4274/jarem.galenos.2023.55376

 • Elif Ertan Baydemir
 • Sibel İnan
 • Ümit Übeyt İnan
 • İsmet Doğan

Gönderim Tarihi: 17.10.2023 Kabul Tarihi: 19.12.2023 J Acad Res Med 2023;13(3):160-163

Amaç:

Akut dakriosistitin ortaya çıkışı ile mevsimsel bir ilişkinin olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Göz hastalıkları polikliniğine beş yıldır göz yaşarması ve akıntı şikayeti ile başvuran ve akut dakriyosistit tanısı alan hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, şikayetlerin ortaya çıkış tarihi ve akut dakriyosistit tanı tarihi kaydedildi. Mevsimsel ilişkinin belirlenmesi amacıyla yılın her ayında başvuran olgu sayılarına ilişkin veriler Rayleigh testi ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 60 hastanın (45 kadın, 15 erkek) yaş ortalaması 54,70±16,80 yıldı. Tüm hastaların hastaneye başvurma ve şikayetlerinin yılın ayları boyunca başlama olasılığının eşit olmadığı belirlendi (p<0,05). Mayıs-Ağustos ayları arasında başvuru sıklığının daha yüksek olduğu görüldü.

Sonuç:

Akut dakriyosistitin zamanlaması ile mevsimsel bir ilişki var gibi görünmektedir. Serimizde ilkbahar-yaz aylarında daha çok akut dakriyosistit olgularına rastlandı. Akut dakriyosistit olgularının yılın sıcak mevsimlerinde artmasının nedeni, bu mevsimlerde enfeksiyon etkenlerinin artmasına bağlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut dakriyosistit, mevsimler, cinsiyet

Etik Komite Onayı: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu çalışmayı onayladı (kurul kodu: 2011-KAEK-2, toplantı no: 2021/4, tarih: 02.04.2021).

Hasta Onamı: Retrospektif çalışma.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu ve editörler kurulu dışında olan kişiler tarafından değerlendirilmiştir.

Yazar Katkıları: Cerrahi ve Medikal Uygulama - Ü.Ü.İ.; Konsept - Ü.Ü.İ.; Dizayn - S.İ., Ü.Ü.İ.; Veri Toplama veya İşleme - E.E.B., Ü.Ü.İ., İ.D.; Analiz veya Yorumlama - E.E.B., S.İ., Ü.Ü.İ., İ.D.; Literatür Arama - E.E.B., S.İ., Ü.Ü.İ.; Yazan - E.E.B., S.İ., Ü.Ü.İ., İ.D.

Çıkar Çatışması: Yazarlar tarafından çıkar çatışması bildirilmemiştir.

Finansal Destek: Yazarlar tarafından finansal destek almadıkları bildirilmiştir.


Resimler

 1. Bartley GB. Acquired lacrimal drainage obstruction: an etiologic classification system, case reports, and a review of the literature. Part 1. Ophthalmic Plast Reconstr Surg 1992; 8: 237-42.
 2. Linberg JV, McCormick SA. Primary acquired nasolacrimal duct obstruction. A clinicopathologic report and biopsy technique. Ophthalmology 1986; 93: 1055-63.
 3. Lee JS, Lee H, Kim JW, Chang M, Park M, Baek S. Association of facial asymmetry and nasal septal deviation in acquired nasolacrimal duct obstruction in East Asians. J Craniofac Surg 2013; 24: 1544-8.
 4. Mills DM, Bodman MG, Meyer DR, Morton AD 3rd; ASOPRS Dacryocystitis Study Group. The microbiologic spectrum of dacryocystitis: a national study of acute versus chronic infection. Ophthalmic Plast Reconstr Surg 2007; 23: 302-6.
 5. Bertelmann T, Cronauer M, Stoffelns B, Sekundo W. Saisonale Variation des Auftretens rhegmatogener Netzhautablösungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Eigene Ergebnisse und Übersicht über die Literatur [Seasonal variation in the occurrence of rhegmatogenous retinal detachment at the beginning of the 21st century. Study results and literature review]. Ophthalmologe 2011; 108: 1155-63.
 6. Qassim A, Viki M, Ng SK, Jersmann H, Casson RJ. Climate and season: the effects on ophthalmic diseases. Clin Exp Ophthalmol 2017; 45: 385-92.
 7. Gorski M, Genis A, Yushvayev S, Awwad A, Lazzaro DR. Seasonal Variation in the Presentation of Infectious Keratitis. Eye Contact Lens 2016; 42: 295-7.
 8. Tucker N, Chow D, Stockl F, Codère F, Burnier M. Clinically suspected primary acquired nasolacrimal duct obstruction: clinicopathologic review of 150 patients. Ophthalmology 1997; 104: 1882-6.
 9. Chung SY, Rafailov L, Turbin RE, Langer PD. The microbiologic profile of dacryocystitis. Orbit 2019; 38: 72-8.
 10. Fraunfelder R. Current Ocular Therapy. Section 26: Lacrimal system 2000; 523-34.
 11. Jonathan J, Yanoff M, Duker SJ. Ophthalmology. Section 7:Orbital and lacrimal gland. Chapter 17: The lacrimal drainage system. Spain, Mosby comp 2004. p. 171-8.
 12. Altan-Yaycioglu R, Canan H, Sizmaz S, Bal N, Pelit A, Akova YA. Nasolacrimal duct obstruction: clinicopathologic analysis of 205 cases. Orbit 2010;29:254-8.
 13. Kaynak P, Ozturker C, Yazgan S, Karabulut GO, Akar S, Demirok A, et al. Transcanalicular diode laser assisted dacryocystorhinostomy in primary acquired nasolacrimal duct obstruction: 2-year follow up. Ophthalmic Plast Reconstr Sur. 2014; 30: 28-33.
 14. Roussos J, Bouzas A. Attempted explanation with hormonal factors of the greater occurrence of chronic dacryocystitis in women than in men. Bull Mem Soc Fr Ophtalmol 1973; 8: 96-9.
 15. Groessl SA, Sires BS, Lemke BN. An anatomical basis for primary acquired nasolacrimal duct obstruction. Arch Ophthalmol 1997; 115: 71-4.
 16. Ivaniševic M, Bojic L, Lešin M, Žuljan I, Bucan K, Kovacic Ž. Primary acquired nasolacrimal ducto bstruction: epidemiological analysis of 91 patients. Med Jad 2007; 37: 37-41.
 17. Badhu B, Dulal S, Kumar S, Thakur SK, Sood A, Das H. Epidemiology of chronic dacryocystitis and success rate of external dacryocystorhinostomy in Nepal. Orbit 2005; 24: 79-82.
 18. Nemet AY, Vinker S. Associated morbidity of nasolacrimal duct obstruction--a large community based case-control study. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2014;252:125-30.