Olgu Sunumu

Asemptomatik Gebe Bir Kadında İnkomplet Mesane Duplikasyonu

10.5152/jarem.2017.981

  • Erdal Alkan
  • Miraç Turan
  • Altuğ Semiz
  • Mevlana Derya Balbay

Gönderim Tarihi: 04.11.2015 Kabul Tarihi: 01.01.2016 J Acad Res Med 2017;7(2):89-91

Mesane duplikasyonu üriner sistemin nadir görülen konjenital malformasyonlarından biri olup komplet ve inkomplet olarak sınıflandırılır. Bu malformasyon genellikle ürolojik ve non-ürolojik olabilen diğer anomalilerle birliktedir. İnkomplet sagittal mesane duplikasyonu olan ve hamile kalarak sağlıklı bir çocuk doğuran asemptomatik erişkin bir kadın olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Mesane, kadın, gebelik, mesane duplikasyonu