Olgu Sunumu

Atipik İntrakranial Yerleşimli Epidermoid Kistlerde Flair ve Diffüzyon Ağırlıklı Görüntülemenin Önemi

10.5152/jarem.2015.686

  • Duygu Kara Bozkurt
  • Mustafa Gök
  • Ahmet Erdem
  • Adem Kiriş

Gönderim Tarihi: 27.02.2015 Kabul Tarihi: 28.04.2015 J Acad Res Med 2015;5(3):134-138

Epidermoid kistler yavaş büyüyen benign konjenital tümörlerdir. İntrakranial epidermoid kistler ekstra-aksiyal yerleşim göstermekte olup genellikle serebellopontin köşe veya parasellar alana lokalize olmaktadırlar. 4. ventrikül yerleşimi veya intradiploik yerleşim oldukça nadir görülmektedir. Bu yazıda, 2 ayrı hastada atipik intrakranial yerleşim gösteren epidermoid kistlerin görüntüleme bulgularını sunduk. İlk hastada intraventriküler epidermoid kist, ikinci hastada intradiploik mesafe yerleşimli epidermoid kistin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları sunulmuştur. Sadece konvansiyonel MR sekansları (T1 ve T2 ağırlıklı sekanslar) kullanılarak her zaman epidermoid kist ile diğer intrakranial kistik lezyonlar ayırtedilememektedir. Diffüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG) ve fluid attenuation invention recovery (FLAIR) sekansları lezyon içeriğini daha net ortaya koyarak bu ayrımı sağlamakta oldukça önemli rol üstlenmektedir. Sonuç olarak, atipik yerleşimli epidermoid kist tanısında konvansiyonel MR sekanslarına DAG ve FLAIR sekanslarının eklenmesi ile daha net ayırıcı tanı yapılabilmektedir. (JAREM 2015; 5: 134-8)

Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme, epidermoid kist, 4. ventrikül, intradiploik boşluk