Özgün Araştırma

Atipisiz Endometrial Hiperplazide Levonorgestrel Salgılayan Rahim İçi Sistem (LS-RİS) Kullanımının Uterin Arter, Uterin Volüm ve Endometrium Üzerine Etkisi

10.5152/jarem.2019.2470

  • İlkbal Temel Yüksel
  • Baki Erdem
  • Berna Aslan Çetin
  • Nadiye Duğan Köroğlu
  • Ramazan Dansuk

Gönderim Tarihi: 17.09.2018 Kabul Tarihi: 09.10.2018 J Acad Res Med 2019;9(1):15-18

Amaç:

Bu çalışmanın amacı levonorgestrel salgılayan intrauterin sistemin, atipisiz endometrial hiperplazi tedavisinde endometrial kalınlık, hemogram parametreleri ve uterin arter doppler sonuçlarına etkilerini değerlendirmektir.

Yöntemler:

Atipisiz endometrial hiperplazi nedeniyle levonorgetrel salgılayan rahim içi sistem uygulanan 54 hastanın tedavi öncesi ve tedaviden 6 ay sonraki uterin arter akımı, uterin volüm, hemoglobin değişiklikleri ve endometrial biyopsileri karşılaştırıldı.

Bulgular:

50 olgu 6 aylık kontrolü tamamladı. Tüm hastalarda endometrial hiperplazide regresyon izlendi, uterin arter resistans indeksi, pulsatil indeksi ve uterin volümde anlamlı bir değişiklik saptanmazken, endometrial kalınlıkta azalma, hemoglobin ve hemotokrit seviyelerinde artış tespit edildi.

Sonuç:

LS-RİS Atipisiz endometrial hiperplazi tedavisinde oral gestagen tedavisi ve cerrahi tedaviye alternatif, güvenli ve etkin bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: LS-RİS, uterin arter, resistif indeks, pulsatil indeks, power Doppler, endometrial hiperplazi