Özgün Araştırma

Bazı Vitaminlerin İnsan Kordon Kanı Karbonik Anhidraz I ve II Üzerine İnhibisyon Tiplerinin İncelenmesi

10.5152/jarem.2013.20

  • Ahmet Çetin
  • Taha Abdulkadir Çoban
  • Murat Çankaya
  • Ümit Naykı
  • Mehmet Kuzucu

Gönderim Tarihi: 02.07.2013 Kabul Tarihi: 04.08.2013 J Acad Res Med 2013;3(2):79-83

Amaç:

İnsan kordon kanı, farklı biyokimyasal reaksiyonların oluşumunda rol alan enzimler gibi birçok maddeyi içeren özeleşmiş bir kan dokusudur. Karbonik anhidraz (CA) izoenzimleri canlı organizmaların hayatta kalmaları için gerekli olan en önemli enzim ailelerden biridir. Fakat Vitaminlerin CA izoenzimleri üzerine etkileri hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, yaygın olarak kullanılan bazı vitaminlerin insan kordon kanından saflaştırılan CA I ve II üzerine in vitro etkilerini araştırmaktır.

Yöntemler:

İnsan kordon kanı eritrositlerden hcbCA I ve II hcbCA izo enzimleri Sefaroz-4B-L-tirozin-sülfamid afinite jel kromatografisi kullanılarak saflaştırıldı. İki izoenzim üzerine A vitamini (retinol), B12 vitamini (Siyanokobalamin) ve K vitamini (menadion sodyum bisülfat, K3) inhibisyon etkileri IC50 değerleri kullanılarak kontrol edildi.

Bulgular:

Sırasıyla, A vitamini, B12 vitamini ve K vitamini için IC50 değerleri hcbCA I için 21 μM, 90 μM, 44 μM ve hcbCA II için 51 μM, 62 μM, 31 μM olarak bulunmuştur. Çalışılan vitaminlerin, yarışmasız inhibisyon gösterdiği bulundu.

Sonuç:

Vitaminler bazı enzimlerin aktivitleri ve hayatın devamı için oldukça önemlidir. Doktorlar, gebelikte vitamin desteği önerisinde bulunurken çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçları da dikkate almalarını öneririz. (JAREM 2013; 3: 79-83)

Anahtar Kelimeler: Kordon kanı, vitaminler, karbonik anhidraz, inhibisyon etkisi