Olgu Sunumu

Bruselloz Testis Apsesi: Olgu Sunumu

10.5152/jarem.2019.2205

  • İlke Onur Kazaz
  • Ayhan Arslan
  • Ersagun Karagüzel

Gönderim Tarihi: 06.06.2018 Kabul Tarihi: 27.08.2018 J Acad Res Med 2019;9(3):148-149

Bruselloz birçok organda bulgulara neden olabilen endemik zoonotik bir hastalıktır. Bruselloz etkeni gram negatif bir kokobasildir. Arap yarımadası, Akdeniz bölgesi, Hindistan, Orta ve Güney Amerika'da endemiktir. Bruselloz artrit, orşit, hepatit, ensefalomiyelit ve endokardite neden olabilir. Bruselloz, genitoüriner bulgulara neden olabilen ve birçok organı tutabilen enfeksiyöz bir hastalıktır. Etkilenen hastaların %5,7'sinde epididimoorşit görülebilir. Epididimoorşit sürecinde bruselloz ile ilişkili testiküler apseler çok nadirdir. Tanı testis ağrısı, şişlik, kızarıklık gibi orşit semptomlarının varlığı, ateş, terleme, serolojik testler ve ultrasonografik bulgular ile konulur. Tedavide medikal tedavi, apse drenajı ve orşiektomi yapılabilir. Çalışmamızda, nadir görülen çoklu testis apseleri bulunan bir vaka sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, testis apsesi, epididimoorşit