Olgu Sunumu

Burunda Sessiz Yabancı: Rinolit

10.5152/jarem.2012.21

  • Mehmet Fatih Garça
  • Selin Fulya Güven
  • Nazım Bozan
  • Hakan Çankaya

Gönderim Tarihi: 02.04.2012 Kabul Tarihi: 27.06.2012 J Acad Res Med 2012;2(2):85-86

Rinolit (burun taşı), nazal kavitede yerleşmiş bir nidus etrafında tuzların birikmesi sonucu meydana gelen mineralize kitledir. Nidus endojen veya ekzojen kaynaklı olabilir. Her yaş grubunda görülebilir. Kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanır. Hastaların başlıca şikayetleri burun tıkanıklığı ve kötü kokulu akıntıdır. Nadiren şikayet oluşturmaz ve nazal pasajı dolduran kitle olarak rutin muayenede rastlantısal olarak tanı konur. Bilgisayarlı tomografide rinolitler tipik olarak homojen yüksek dansitede lezyonlar olarak izlenir. Lezyonun santral kesiminde organik materyal bulunan olgularda hipodansite gözlenebilir. Tedavi rinolitin burundan temizlenmesidir. Bu amaçla rijit nazal endoskopi nazal kavitedeki rinolitin çıkarılmasında başarılı şekilde kullanılmaktadır. Bu olgu sunumunda 53 yaşında bayan hastada, sol nazal kavitede, alt meayı koanaya kadar doldurmasına rağmen şikayet oluşturmayan rinolit vakası tartışıldı. (JAREM 2012; 2: 85-6)

Anahtar Kelimeler: Epistaksis, nazal kavite, rinolit, tanı, tedavi