Olgu Sunumu

Büyük Basit Böbrek Kisti Zemininde Saklı Böbrek Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu

10.5152/jarem.2011.19

  • Memduh Aydın
  • Mustafa Bahadır Can Balcı
  • Aydın İsmet Hazar
  • Elif Kımıloğlu Şahan
  • Onur Fikri
  • Barış Nuhoğlu

Gönderim Tarihi: 27.10.2011 Kabul Tarihi: 18.11.2011 J Acad Res Med 2011;1(2):69-71

Böbrek içinde herhangi bir dilate kanal veya tübül renal kist olarak isimlendirilir. Konjenital ve edinsel renal kistik hastalık nefron ve toplayıcı kanallardan gelişir. Kistler böbrek içinde yaygın biçimde veya sadece bir segmente, unilateral ya da bilateral olarak görülebilir. Basit kistlerde tanı kolayca konulabilir. En önemli tanısal sorun, maligniteye yatkınlık gösteren kompleks kistlerle, basit kistleri doğru biçimde ayırt etmektir. Malignite şüphesi oluşturan durumlar kalınlaşmış, kalsifiye, irregüler septalar ve kontrast tutulumudur. Basit renal kist zemininde gelişen renal hücreli karsinom ( RCC) ile ilgili litaratürde oldukça az sayıda vaka rapor edilmiştir. Biz bu olgumuzda sol böbrek alt polünden abdominal pelvisi dolduracak kadar büyük basit kist zemininde gelişen renal hücreli karsinomayı sunmayı amaçladık. Herhangi bir ek hastalığı bulunmayan karnın sol üst ve alt kısmında bombeleşme şikâyeti olan 36 yaşında bayan hasta kliniğimizde değerlendirildi. Bosniak Tip 2 kistik lezyon tanısıyla, laporaskopik kist eksizyonu operasyonu yapıldı postoperatif patoloji raporu RCC geldi. Bu doğrultuda hastamıza tamamlayıcı cerrahi olarak radikal nefrektomi yapıldı. Bu olguda basit renal kistlerde de RCC’nin oluşabileceğini fark etmenin önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle atipik bulgular varlığında ileri araştırma muhakkak yapılmalıdır. Bütün ileri radyolojik tetkiklere rağmen kist RCC li vakamız tanısı preop konamadı. RCC tanısı konmuş vakalarda patolojinin şüphesi varsa mutlaka radikal nefrektomi yapılmalıdır.(JAREM 2011; 1: 69-71)

Anahtar Kelimeler: Böbrek kisti, renal hücreli karsinom