Olgu Sunumu

Ciddi Aort ve Koroner Kalsifikasyon Olan Hastada Aortokoroner Bypass: Radyoterapi Hastalığı Uyarır mı?

10.5152/jarem.2013.11

  • Hakan Bingöl

Gönderim Tarihi: 04.04.2013 Kabul Tarihi: 25.04.2013 J Acad Res Med 2013;3(1):38-40

Mediastene uygulanan ışın tedavisinin koroner arterlerde aterosklerozu ve aortoda kalsifikasyonu arttırdığı gösterilmiştir. Daha once malign hastalıklara bağlı ışın tedavisi uygulanan bazı hastalarda önceki ışın tedavisine bağlı yan etkiler görülebilir. Fakat daha önceki ışın tedavisinin koroner bypass operasyonu sonrası hastanın prognozunu etkileyecek kadar coroner ve aort kalsifikasyonuna yol açıp açmadığı hakkında çok az bilgi vardır. Biz koroner bypass operasyonuna aldığımız ve aorta ile koroner arterlerinde ciddi kalsifikasyon bulunan bir hastayı sunuyoruz. Bize gore ciddi kalsifikasyonlarının en büyük nedeni 28 yıl once göğüs tümörü tanısı ile ışın tedavisi uygulanmış olmasıydı. (JAREM 2013; 3: 38-40)

Anahtar Kelimeler: Radyoterapi, koroner kalsifikasyon, aorto-koroner bypass