Olgu Sunumu

Dirençli Özofagus Kanamalarında Köprü Tedavisi Olarak Self Expandable Metal Stent Uygulaması

10.5152/jarem.2016.925

  • Bülent Çolak
  • Eylem Karatay
  • Harun Erdal
  • Mahir Keleş
  • İbrahim Doğan
  • Selahattin Ünal

Gönderim Tarihi: 09.09.2015 Kabul Tarihi: 27.01.2016 J Acad Res Med 2016;6(2):119-121

Özofagus varis kanaması sirotik hastalarda portal hipertansiyonun ciddi bir komplikasyonudur. Varis kanamasında asıl tedavi band ligasyonu ve skleroterapi yöntemlerinin kombinasyonu şeklindedir. Olguların %10’u klasik tedavi yöntemlerine dirençli ve yüksek mortaliteye sahiptir. Biz daha önce multipl band ligasyon öyküsü olan iki hastada cerrahi ve TIPS uygulaması öncesi uyguladığımız kaplı self ekspandable metal stent uygulaması deneyimimizi sunduk. (JAREM 2016; 6: 119-21)

Anahtar Kelimeler: Özofagus varis kanaması, self-expanding metal stent, band ligasyonu