Özgün Araştırma

Dorsal Yaklaşım ile Morton Nöroma Eksizyonunun Klinik Sonuçları

10.5152/jarem.2016.922

  • Engin Çetin
  • Sezgin Sarban
  • Mehmet Ümit Çetin

Gönderim Tarihi: 08.09.2015 Kabul Tarihi: 16.12.2015 J Acad Res Med 2016;6(1):45-48

Amaç:

Dorsal yaklaşım ile morton nöroma (interdigital nöroma) eksizyonu uyguladığımız hastaların sonuçlarını değerlendirmek.

Yöntemler:

Eylül 2007 ve Aralık 2013 tarihleri arasında, 21 hastanın 23 ayağına dorsal yaklaşım ile morton nöroma eksizyonu uygulandı. Ortalama 43,4 (18-93) ay sonra yapılan değerlendirmelerinde ağrı durumları, aktivite kısıtlanmaları, ayakkabı kullanımındaki problemler, yürüyüş mesafesi, his kaybı- uyuşukluk- hassasiyet durumları soruldu. Değerlendirmede AOFAS (Amerikan Ortopedik Ayak-Ayak Bileği Derneği) küçük parmaklar, metatarsofalangeal, interfalangeal skoru ve Giannini interdijital nöroma değerlendirme skoru kullanıldı.

Bulgular:

Hastaların hiçbirinde komplikasyon görülmedi ve tekrarlayan girişimlere ihtiyaç duyulmadı. AOFAS skoru, ortalama 93,7 (SD 7,63; aralık 78-100); Giannini interdijital nöroma değerlendirme skoru, ortalama 68,2 (SD 7,78; aralık 50-80) olarak bulundu. 18 ayakta (%78) mükemmel, 3 ayakta (%13) iyi, 2 ayakta (%9) vasat sonuçlar elde edildi. 8’inde (%35) günlük yaşantıyı etkilemeyen hafif şiddette ağrı, 14’ünde (%60) hafif-orta derecede his kaybı ve uyuşukluk tespit edildi. Ağrısı olan hastaların 5’i daha rahat ayakkabılar kullanmayı tercih ediyorlardı. Tüm hastalar cerrahi tedavinin sonuçlarından memnun olduklarını ve işlemi başkalarına tavsiye edebileceklerini bildirdiler.

Sonuç:

Dorsal yaklaşımla yapılan morton nöroma eksizyonunun, orta-uzun dönem takiplerinde yüksek oranda mükemmel ve iyi neticeler verdiğini gördük. Hafif şiddetteki ağrı ve uyuşukluk şikayeti, hastaların memnuniyetlerini ve günlük yaşantılarını etkilemiyordu. Dorsal yaklaşım ile yapılan interdijital nöroma eksizyonu, hastalar ve cerrahlar açısından yüz güldürücü ve tatmin edici bir tedavi olarak değerlendirilmiştir. (JAREM 2016; 6: 45-8)

Anahtar Kelimeler: Morton nöröma, interdijital nöroma, metatarsalji, eksizyon, nörektomi