Olgu Sunumu

Eş Zamanlı Kolorektal Karsinom ve Ekinokok Hastalığı: İki Olgu Sunumu

10.5152/jarem.2013.341

  • Kemal Peker
  • Abdullah İnal

Gönderim Tarihi: 11.09.2013 Kabul Tarihi: 23.10.2013 J Acad Res Med 2013;3(3):123-125

Kolorektal Kanserler (KRK), günümüz dünyasında en sık görülen gastrointestinal sistem (GI) tümörleridir. Amerika Birleşik Devletlerinde tanısı üçüncü sıklıkta konulan tümörler olup aynı zamanda üçüncü sıklıkta ölüm nedenidirler. Etyolojisi karmaşık olup çevresel ve genetik faktörler suçlanmaktadır. Ekinokok hastalığı özellikle doğu ülkelerinde görülen endemik bir hastalıktır. E. granülozis ve E. multilokülaris insanlarda en sık hastalık yapan parazitlerdir. Ekinokok larvaları çoğunlukla karaciğer ve akciğerlerde kistik formda gelişmektedirler. Çalışmamızda rektum karsinomuna eşlik eden iki ekinokok vakası sunduk. (JAREM 2013; 3: 123-5)

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, ekinokok, hidatik hastalık