Orijinal Araştırma

Endometriyum Kanserinde Aşırı Teşhis Retrospektif Çalışma

10.4274/jarem.galenos.2023.85047

 • Ali Selçuk Yeniocak
 • Süleyman Salman
 • Serkan Kumbasar
 • Can Tercan

Gönderim Tarihi: 13.10.2022 Kabul Tarihi: 13.06.2023 J Acad Res Med 2023;13(2):88-94

Amaç:

Derin miyometriyal invazyon (MI), endometriyal kanserde (EC) lenf nodu metastazları için bir risk faktörüdür. Derin MI değerlendirmesinde hangi tanı yönteminin tercih edilmesi gerektiği konusunda fikir birliği yoktur. Preoperatif manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve intraoperatif frozen section (FS) incelemeleri, derin MI değerlendirmesi için en kesin iki tanı yöntemidir. Bu çalışma, derin MI’yı öngörmede preoperatif MRG ve intraoperatif FS incelemelerinin tanısal doğruluğunu karşılaştırmak ve klinik yönetim ve sağlık hizmetleri üzerindeki maliyet etkilerini gözden geçirmek için tasarlanmıştır.

Yöntemler:

2016-2019 yılları arasında cerrahi olarak evrelenen 65 EC hastasının MRG ve FS bulguları kullanılarak derin MI bulguları baz alınarak değerlendirildi. Altın standart tanı olarak parafin kesitleri kesin tanı olarak kabul edildi.

Bulgular:

Derin MI tespiti için MRG’nin doğruluğu, duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla; %53,06, %61,9 ve %65,9 idi ve nihai patoloji sonuçları arasında önemli ölçüde düşük tutarlılık gözlendi (p=0,034). Derin MI tespiti için FS ile nihai patoloji sonuçları arasında önemli derecede güçlü tutarlılık gözlemlendi. Doğruluk, duyarlılık ve özgüllük sırasıyla; %77,18, %85,7 ve %95,5 idi (p=0,000). Laparatomi oranı (p=0,026), ameliyat süresi (p=0,047), toplam yatış günü (p=0,004), yoğun bakım yatış oranı (p=0,027) ve toplam sağlık bakım maliyeti MRG ile nihai patoloji sonuçları tutarsız olan grupta anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,015).

Sonuç:

EC’nin tanısal yaklaşımı ve evreleme algoritması için her klinik kendi kullandığı tanı testlerinin gücünü hesaba katmalıdır ve gerekirse hasta ve klinik bazında kişiselleştirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Maliyet ve maliyet analizi, endometriyal neoplazmlar, frozen inceleme, manyetik rezonans görüntüleme, aşırı teşhis, aşırı tedavi

Etik Komite Onayı: Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan E.9224 numaralı tez konusu için etik onay 27.02.2019 tarihinde (karar no: 3) alınmıştır.

Hasta Onamı: Retrospektif çalışma.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu ve editörler kurulu dışında olan kişiler tarafından değerlendirilmiştir.

Yazar Katkıları: Cerrahi ve Medikal Uygulama - A.S.Y., S.S., S.K.; Konsept - A.S.Y., S.S., S.K.; Dizayn - A.S.Y., S.S., S.K.; Veri Toplama veya İşleme - A.S.Y.; Analiz veya Yorumlama - A.S.Y., C.T.; Literatür Arama - A.S.Y., C.T.; Yazan - A.S.Y., C.T.

Çıkar Çatışması: Yazarlar tarafından çıkar çatışması bildirilmemiştir.

Finansal Destek: Yazarlar tarafından finansal destek almadıkları bildirilmiştir.


 1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin 2021; 71: 209-49.
 2. McCluggage WG, Singh N, Gilks CB. Key changes to the World Health Organization (WHO) classification of female genital tumours introduced in the 5th edition (2020). Histopathology 2022; 80: 762-78.
 3. Amant F, Mirza MR, Koskas M, Creutzberg CL. Cancer of the corpus uteri. Int J Gynaecol Obstet 2018; 143 Suppl 2: 37-50.
 4. Vargas R, Rauh-Hain JA, Clemmer J, Clark RM, Goodman A, Growdon WB, et al. Tumor size, depth of invasion, and histologic grade as prognostic factors of lymph node involvement in endometrial cancer: a SEER analysis. Gynecol Oncol 2014; 133: 216-20.
 5. Pecorelli S. Revised FIGO staging for carcinoma of the vulva, cervix, and endometrium. Int J Gynaecol Obstet 2009; 105: 103-4. Erratum in: Int J Gynaecol Obstet 2010; 108: 176.
 6. ASTEC study group; Kitchener H, Swart AM, Qian Q, Amos C, Parmar MK. Efficacy of systematic pelvic lymphadenectomy in endometrial cancer (MRC ASTEC trial): a randomised study. Lancet 2009; 373: 125-36. Erratum in: Lancet 2009; 373: 1764.
 7. Frost JA, Webster KE, Bryant A, Morrison J. Lymphadenectomy for the management of endometrial cancer. Cochrane Database Syst Rev 2017; 10: CD007585.
 8. Ugaki H, Kimura T, Miyatake T, Ueda Y, Yoshino K, Matsuzaki S, et al. Intraoperative frozen section assessment of myometrial invasion and histology of endometrial cancer using the revised FIGO staging system. Int J Gynecol Cancer 2011; 21: 1180-4.
 9. Khalifa MA, Atri M, Klein ME, Ghatak S, Murugan P. Adenomyosis As a Confounder to Accurate Endometrial Cancer Staging. Semin Ultrasound CT MR 2019; 40: 358-63.
 10. Sánchez MF, Causa Andrieu PI, Latapie C, Saez Perrotta MC, Napoli N, Perrotta M, et al. Diagnostic yield of magnetic resonance imaging and intraoperative frozen section in the determination of deep myometrial invasion in endometrial cancer. Radiologia (Engl Ed) 2019; 61: 315-23.
 11. Mariani A, Webb MJ, Keeney GL, Haddock MG, Calori G, Podratz KC. Low-risk corpus cancer: is lymphadenectomy or radiotherapy necessary? Am J Obstet Gynecol 2000; 182: 1506-19.
 12. Walker JL, Piedmonte MR, Spirtos NM, Eisenkop SM, Schlaerth JB, et al. Laparoscopy compared with laparotomy for comprehensive surgical staging of uterine cancer: Gynecologic Oncology Group Study LAP2. J Clin Oncol 2009; 27: 5331-6.
 13. Kumar S, Medeiros F, Dowdy SC, Keeney GL, Bakkum-Gamez JN, Podratz KC, et al. A prospective assessment of the reliability of frozen section to direct intraoperative decision making in endometrial cancer. Gynecol Oncol 2012; 127: 525-31.
 14. Alcazar JL, Dominguez-Piriz J, Juez L, Caparros M, Jurado M. Intraoperative Gross Examination and Intraoperative Frozen Section in Patients With Endometrial Cancer for Detecting Deep Myometrial Invasion: A Systematic Review and Meta-analysis. Int J Gynecol Cancer 2016; 26: 407-15.
 15. Andreano A, Rechichi G, Rebora P, Sironi S, Valsecchi MG, Galimberti S. MR diffusion imaging for preoperative staging of myometrial invasion in patients with endometrial cancer: a systematic review and meta-analysis. Eur Radiol 2014; 24: 1327-38.
 16. Concin N, Matias-Guiu X, Vergote I, Cibula D, Mirza MR, Marnitz S, et al. ESGO/ESTRO/ESP guidelines for the management of patients with endometrial carcinoma. Int J Gynecol Cancer 2021; 31: 12-39.
 17. Betella I, Fumagalli C, Rafaniello Raviele P, Schivardi G, De Vitis LA, et al. A novel algorithm to implement the molecular classification according to the new ESGO/ESTRO/ESP 2020 guidelines for endometrial cancer. Int J Gynecol Cancer 2022: ijgc-2022-003480.