Erratum

Erratum

10.4274/jarem.galenos.2023.e001

J Acad Res Med 2023;13(1):49-49

Erratum: Sağlam G, Pektaş G, Karakullukçu S, Pektaş A, Sağlam Aykut D. Vitamin D Deficiency is Associated with Depression, Anxiety and Sleep Disturbance in Pregnant Women. J Acad Res Med 2021;11(1):51-55

Yazarlardan Serdar Karakullukçu, Gizem Pektaş ve Aras Pektaş’a ait ORCID bilgisi yazarlar tarafından hatalı iletilmesi sebebiyle güncellenmiştir.

Revize ORCID ID Bilgileri:

ORCID IDs of the authors: G.S. 0000-0001-7713-4435; G.P. 0009-0004-3124-7943; S.K. 0000-0001-7673-7699; A.P. 0000-0001-8521-1576; D.S.A. 0000-0002-8432-3290.

Saygılarımızla,

Journal of Academic Research in Medicine (JAREM)