Orijinal Araştırma

Estetik Jinekoloji için Yeni Bir Anket: Kadın Genital Kozmetik Prosedür Talebine Yönelik Kendini Değerlendirme Anketi (Q-FGCP)

10.4274/jarem.galenos.2022.29591

  • Dilşad Herkiloğlu
  • Sadık Şahin
  • Canan Kabaca
  • Cansu Önal
  • Burak Hazine
  • Mustafa Eroğlu

Gönderim Tarihi: 28.06.2021 Kabul Tarihi: 04.04.2022 J Acad Res Med 2022;12(2):49-54

Amaç:

Günümüzde kadınlar arasında genital kozmetik işlemlere olan talep artmaktadır. Ancak, bu işlemlerin popüleritesindeki hızlı artışa rağmen, hastalar için genital estetik işlemlere ihtiyaç olup olmadığını belirlemeye yönelik araştırma anketleri hala sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, kadın genital kozmetik prosedürünü arzulamak için bir öz değerlendirme anketi geliştirmek, bu anketi genel popülasyonda genital görünüm memnuniyeti için kullanmak ve toplam madde puanı ile talep arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Yöntemler:

Anket, hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine başvuran genel popülasyonu yansıttığı düşünülen 100 kadına uygulandı. On bir maddeden oluşan anket, genital estetik işlem ihtiyacı olan kadınları taramak amacıyla hazırlanmıştır. İlk 10 madde, genital organların estetik görünümü (1-8. maddeler) ve cinsel hazza etkisi (9. ve 10. maddeler) ile ilgili analizini içermektedir. On birinci madde, katılımcıların kozmetik jinekolojik prosedüre ne kadar ihtiyaç duyduğunu sorguladı.

Bulgular:

Katılımcıların %41’inde genital estetik işlemlere güçlü bir ihtiyaç olduğu gözlemlendi. Estetik işlem isteği açısından demografik değişkenler incelendiğinde; sadece ilk 10 soru toplam puanla ilgili istatistiksel olarak anlamlıydı. Genital kozmetik işlem yaptırmak isteyen kadınlarda toplam puan >19 olmasının önemli bir faktör olduğu gösterildi (olasılık oranı: 3,9, güven aralığı: 1,7-9,2, p=0,011).

Sonuç:

Bu skorlama sistemi, genel popülasyonda genital estetik işlem ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesinde yardımcı olacaktır ve kadınların normal algısı farklı olabileceğinden, genital estetik işlem ihtiyacı olan hastalar bu skorlama ile yönlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Estetik jinekoloji, vajinal estetik ameliyat, anket, genital kozmetik

Tam Metin (İngilizce)