Orijinal Araştırma

Farklı Kan Toplama Tüplerinde Digoksin Seviyeleri ve Stabilitesi

10.4274/jarem.galenos.2019.2597

  • Fatma Demet Arslan
  • İnanç Karakoyun
  • Banu İşbilen Başok
  • Hatice Solmaz
  • Merve Zeytinli Aksit
  • Anıl Baysoy
  • Can Duman

Gönderim Tarihi: 07.11.2018 Kabul Tarihi: 21.05.2019 J Acad Res Med 2020;10(2):111-116

Amaç:

Digoksin, dar terapötik doz aralığı ve toksisite riski nedeniyle monitorize edilir. Bundan dolayı, farklı kan toplama tüplerinin digoksin düzeyleri ve stabilitesi üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler:

Digoksin tedavisi alan 30 gönüllüden alınan örnekler beş farklı tüpte toplandı: katkı maddesi ve jel içermeyen cam tüp (Z-tüpü) (referans tüp), jel içeren pıhtı aktivatörlü tüp (Vacusera), jel içeren pıhtı aktivatörlü tüp (Serum separatör tüp), bariyersiz lityum heparinli tüp (LiH) ve bariyerli yeni lityum heparinli tüp (Barricor). Tüplerdeki digoxin seviyeleri 0 ve 48. saatlerde analiz edildi.

Bulgular:

LiH hariç diğer tüplerde 0 ve 48. saatlerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu ve LiH’deki farklılık da klinik olarak anlamlı değildi. Barricor hariç diğer tüplerdeki digoksin düzeyleri referans tüpe göre istatistiksel olarak farklı bulunmadı. Barricor’da digoksin seviyesi referans tüpünden klinik olarak daha yüksek bulundu. Barricor ve Z-tüpünün digoksin sonuçları arasında kuvvetli bir korelasyon olmasına rağmen Barricor’un digoksin sonuçlarında oransal bir artış tespit edildi.

Sonuç:

Barricor hariç, tüplerdeki digoksin seviyeleri birbirinin yerine kullanılabilir. Digoksin sonuçlarının güvenilirliği ve doğruluğu, Barricor için yeni terapötik aralığın tanımlanmasıyla artırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Terapötik ilaç izleme, digoksin, örnek toplama tüpü, serum, plazma

Tam Metin (İngilizce)