Olgu Sunumu

Folliküler Tiroit Karsinomunun Skalp ve Üst Ekstremitede Kitlesel Cilt Metastazları

10.5152/jarem.2019.2052

  • Sibel Yıldırım
  • Zahide Çiler Büyükatalay
  • Gürsel Dursun

Gönderim Tarihi: 16.03.2018 Kabul Tarihi: 08.07.2018 J Acad Res Med 2019;9(1):55-57

Differansiye tiroit kanserlerinin seyrinde cilt metastazı nadir görülmektedir ve genellikle ileri tümör evrelerine işaret eder. Skalp, bu metastazların en çok görüldüğü cilt bölgesidir. Lezyonlar; tek ya da çoklu olabilir. Tipik olarak yavaş büyüyen, eritematöz ya da mor renkli, ciltten kabarık, ülserasyon göstermeyen kitleler şeklindedirler. Bu olgu sunumunda, differansiye tiroit kanserlerinde beklenen klinik seyrin dışında yaygın cilt metastazları ile agresif seyreden, literatürde nadir olarak bildirilen folliküler tiroit karsinoması hastası, literatür gözden geçirilerek tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cilt metastazı, folliküler tiroit karsinomu, skalp metastazı