Derleme

Fıtık Tamirinde Kullanılan Prostetik Materyaller

10.5152/jarem.2015.577

  • Doğan Gönüllü
  • Ferda Nihat Köksoy

Gönderim Tarihi: 05.10.2014 Kabul Tarihi: 11.11.2014 J Acad Res Med 2015;5(1):1-5

Fıtık cerrahisinde kullanılan materyallerin sayı ve çeşidi çok artmasına rağmen halen ideal mesh üretilememiştir. Mevcut meshlere ilişkin güncel bilgilerin gözden geçirilmesi hedeflenmiştir. Günümüzde kullanılan greftler ve onların kullanımına ilişkin literatür bilgileri Medline-Pubmed ile gözden geçirilerek elde edilen makalelerden derleme şeklinde sunulmaya çalışılmıştır. Mesh (greft) kullanımı ile fıtık cerrahisinde elde edilen sonuçların, konvansiyonel tamir yöntemlerine göre daha iyi olduğu ispatlanmıştır. Mesh seçiminde materyalin lif tipinin, gerilim kuvvetinin ve por genişliğinin en önemli faktörler olduğu ve bu özelliklerin meshin ağırlığını ve biyo-uyumluluğunu belirlediği ortaya konmuştur. Gereken gerilim gücünün tahmin edilenden daha az olduğu ve hafif meshlerin esneklik ve konfor sağlamada daha üstün olduğu anlaşılmıştır. Hafif greftlerin geniş porlarının enfeksiyon ve büzüşme riskini azalttığı gösterilmiştir. Karın içinde kullanılması gereken bir tarafı adezyon önleyicilerle kaplanmış materyallerin birbirlerine üstünlükleri henüz kanıtlanmamıştır. İnguinal fıtık tamirinde, fıtığın tipine uygun boyutlarda hafif meshlerin, enfeksiyon varlığında emilebilen hafif veya biyo-meshlerin, intra-abdominal uygulamalarda ise bir tarafı adezyonu önleyici bariyer ile kaplı kompozit meshlerin kullanılmasının uygun olacağı kanısına varılmıştır. (JAREM 2015; 5: 1-5)

Anahtar Kelimeler: Fıtık, inguinal fıtık, meshler, greftler