Orijinal Araştırma

Giyilebilir Basınç ve Hareket Sensörleri ile Dinamik Vestibüler Sistem Analiz Algoritması Geliştirilmesi

10.4274/jarem.galenos.2021.3980

  • Eyyup Kara
  • Serhat İkizoğlu
  • Kaan Şahin
  • Tunay Çakar
  • Ahmet Ataş

Gönderim Tarihi: 23.11.2020 Kabul Tarihi: 02.03.2021 J Acad Res Med 2021;11(2):149-156

Amaç:

Denge, merkezi sinir sistemi ve kas-iskelet sistemi komutlarının eylemlerini içine alan, birçok sistemden bilgi entegrasyonunu gerektiren karmaşık bir yapıdır. Postüral kontrol, bireyin yönelimini veya dengesini tehdit eden kuvvetlere karşı vücut pozisyonunu sürdürme yeteneğidir. Çalışmamızda, deneklerin denge verilerini oluşturmak için; bir dizi normal birey değeri, hastalıklar için, farklı hastalık gruplarından veriler toplanarak, bulanık kararlar oluşturmak amacıyla mobil prototip sistem kullanılmıştır.

Yöntemler:

Normalizasyon verileri oluşturmak için vestibüler, nörolojik, ortopedik ve göz problemi olmayan 106 yetişkin (55 kadın, 51 erkek) ve farklı vestibüler patolojileri olan 60 hasta (37 kadın, 23 erkek) (23 benign paroksismal pozisyonel vertigo, 12 Meniere hastalığı, 10 vestibüler nörit, 15 tek taraflı vestibüler hipofonksiyon) hasta grubunu oluşturmuştur.

Bulgular:

Yeni geliştirilen sistem, adım uzunluğu ve simetrisi ile ayaklar arası mesafe, yürüyüş simetrisi, ayak bileği hareketliliği ve simetrisi, adım simetrisi ve adım simetrisinin faz bilgileri toplanmıştır. Ayak tabanındaki basınç sensörleri ve vücutta yer alan hareket sensörleri ile elde edilen dinamik denge değerlerinde, normal ve patolojik gruplar arasında önemli farklılıklar bulunmuştur.

Sonuç:

Sistemimiz tarafından yapılan dinamik denge ve yürüme analizinin; odyoloji, ortopedi, nöroloji alanlarındaki hastaları tanı ve takipte önemli olduğu düşünülmektedir. Farklı patolojilere sahip bir dizi hastadan veri toplayarak, klinik olarak farklı hastalıkların tanısı ve takibinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Denge, postür, mobil vestibüler algoritma, hareket ve basınç sensörleri, hareket/yürüme analizi

Tam Metin (İngilizce)