Olgu Sunumu

İbuprofen Kullanımına Bağlı Süt Çocuğunda Görülen Eritrodermi Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

10.5152/jarem.2012.31

  • Öner Özdemir
  • Zeynep Uzan-Tatlı
  • Asuman Kıral
  • Behzat Özkan

Gönderim Tarihi: 12.06.2012 Kabul Tarihi: 04.10.2012 J Acad Res Med 2012;2(3):127-130

Eksfoliyatif dermatit olarak da bilinen eritrodermi, eritem ve vücudun %90’ından fazlasının skuamöz lezyonlarla kaplandığı enflamatuar ve yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. Geniş vaka serileri etyolojik nedenler göz önüne alınarak incelendiğinde, steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçların, özellikle ibuprofen’in, altta yatan nadir nedenlerden biri olduğu dikkati çekmektedir. On aylık bir kız çocuğuna yüksek ateş ve ajitasyondan dolayı ibuprofen verilmişti. İbuprofen verildikten saatler sonra hasta yaygın eritem geliştirerek hastanemize başvurmuştu. Acilde antihistaminik ve steroid kullanılmasına rağmen, döküntüsü kaybolmaması üzerine kliniğimize yatırılmıştı. Hastamızın tam kan sayımı, CRP ve biokimyasal değerleri normaldi. Elektrolit tedavisine ilaveten, döküntü için deksametazon da verildi. Dermatolojiyle konsülte edildiğinde, ibuprofen’e bağlı eritrodermiden şüphelenilerek topikal eau de goulard, hidrokortizon krem ve difenhidramin tedavisine eklendi. Hasta vital bulgularının gözlemi için monitorize edildi ve sıcak tutuldu. Yatışının 5. gününde döküntü geriledi ve hasta taburcu edildi. Sonuçta eritrodermi altta yatan cilt hastalığı, ilaçlar, tümörler gibi değişik hastalıklarla ilişkili bulunmasına rağmen; hastamızda ibuprofen’e bağlandı. Bundan dolayı, bu tür cilt lezyonları olan hastalarda ilaç kullanımı sorgulanmalıdır. İbuprofen gibi sık kullanılan bir antipiretiğin nadiren eritrodemi gibi hayatı tehdit edebilen komplikasyona yol açabileceği akılda tutulmalıdır. Bu sunumla, özellikle klinisyen ve aile üyelerinde ibuprofen’le ilişkili eritroderminin farkındalığını artırmak istedik. (JAREM 2012; 2: 127-30)

Anahtar Kelimeler: Eritrodermi, ibuprofen, sütçocuğu