Olgu Sunumu

İki Olgu Sunumu Eşliğinde Overin Granüloza Hücreli Tümörlerinin Literatür Işığında İrdelenmesi

10.5152/jarem.2010.02

  • Banu Öndeş
  • Ayşe Ender Yumru
  • Burcu Dinçgez
  • Yavuz Tahsin Ayanoğlu

Gönderim Tarihi: 05.04.2012 Kabul Tarihi: 01.06.2012 J Acad Res Med 2012;2(2):87-88

Granüloza hücreli tümörler (GHT) tüm over tümörlerinin %3’ünü oluştururlar. Overin nonepitelyal tümörlerinden olup, seks kord stromal tümörler sınıfında %70 sıklıkta görülür. En sık başvuru sebebi abdominal kitledir. Hormon aktif tümörler olduklarından yüksek estradiol ve düşük FSH düzeyleri tanıda yardımcıdır.Biz, kliniğimizde takip ve tedavi edilen iki olguyu sunarak overin granüloza hücreli tümörlerinin özelliklerini literatür eşliğinde inceledik. (JAREM 2012; 2: 87-8)

Anahtar Kelimeler: Granüloza hücreli tümör, estradiol, adneksiyal kitle