Olgu Sunumu

İntestinal Obstrüksiyona Neden Olan Obturatuar Herninin Laparoskopik Tanı ve Tedavisi

10.5152/jarem.2014.458

  • Erkan Somuncu
  • Fahri Gökçal
  • Sinan Çarkman
  • Kemal Peker

Gönderim Tarihi: 14.01.2014 Kabul Tarihi: 03.03.2014 J Acad Res Med 2014;4(1):31-34

Obturator herni çok ender rastlanan bir abdominal herni olup anterior pelvis yerleşimlidir. Bu herni tipinde hastalar klinik olarak mekanik intestinal obstrüksiyon tablosu ile hastaneye başvurabilmektedirler. Bu hastaların tanısındaki gecikme ve operasyona giden sürecin uzaması nedeniyle obturator herni de prognoz oldukça kötü seyretmektedir. Günümüzde radyolojik teknikler özelliklede bilgisayarlı tomografinin üstünlüğü çok gelişmiştir. Yine de obturator herni çok güç fark edilen ve bu nedenle de artan mortalite sebebiyle ciddi bir problemdir. Bu çalışmada acil servisimize akut batın ile başvuran ve intestinal obstrüksiyon ile ilişkili olduğunu düşündüğümüz 82 yaşındaki bir bayan hastayı sunmaya çalıştık. Bu çalışmada da olduğu gibi bilgisayarlı tomografi böyle hastalarda çok faydalı olmaktadır. Biz de bu nedenle bu hastada bilgisayarlı tomografi çektik ve tomografide sol strangule obturator herni varlığını farkedebildik. Daha sonra operasyon planlanan hastaya laparoskopik olarak herni onarımı yaptık. Hasta operasyondan sonra solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Beş gün sonra akut solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda takip edilen hasta vefat etti. Obturator herni akut intestinal obstrüksiyonun nadir sebeplerinden biridir. Bu nedenle yaşlı hastalarda tanının zorluğu ve eşlik eden kronik hastalıklarla birlikte artmış mortalite oranları her zaman akılda tutulmalıdır. (JAREM 2014; 1: 31-4)

Anahtar Kelimeler: Obturator herni, laparoskopi, intestinal obstrüksiyon