Olgu Sunumu

İyatrojenik Bir İntravezikal Yabancı Cisim, Foley Sonda Parçası: Olgu Sunumu

10.5152/jarem.2014.475

  • Aliseydi Bozkurt
  • Mehmet Karabakan
  • Muzaffer Oğuz Keleş
  • Savaş Gündoğan
  • Barış Nuhoğlu

Gönderim Tarihi: 06.02.2014 Kabul Tarihi: 17.03.2014 J Acad Res Med 2014;4(2):79-81

İntravezikal yabancı cisim vakaları nadir görülmesine rağmen, alt üriner sistem semptomları ile başvuran hastalarda her zaman ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Genel olarak yabancı cisim; üretra yoluyla kendi kendine yerleştirme, iyatrojenik, komşu organlardan migrasyon veya travma sonrası görülebilir. Olgumuzda sonda alınması sonrası görülen intravezikal yabancı cisim vakası güncel literatür eşliğinde değerlendirildi. (JAREM 2014; 2: 79-81)

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, Foley kateterizasyon, mesane